Lovecká hudba zněla pod Vršíčkem

03.06.2012 16:12

Po roční přestávce se pod Vršíčkem v Litohlavech na Rokycansku uskutečnil další ročník loveckého vytrubování. V sobotu v podvečer / 2. června / se pod taktovkou Petra Sejkory – zakladatele troubení na Rokycansku a Honebního společenstva Litohlavy – Klabava rozezněli tóny nejrůznějších skladeb. Posluchači, kterých bylo více než sedm desítek, a to nejen z řad myslivců tak zažili netradiční kulturní akci připomínající Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody. Celý večer se pak nesl především v duchu jedné z nejvýznamnějších událostí v české myslivosti, kterou je zapsání myslivosti na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Česká myslivost, respektive její členové tak získali ocenění mnohaleté práce pro myslivost a ochranu přírody. Součástí loveckého vytrubování bylo i střílení z praku, kvalitní občerstvení a poslech kytarového dua při plápolajícím ohni.

Výše uvedení organizátoři tak po roce volně navázali na předešlé úspěšné prezentace myslivecké činnosti a pro všechny zájemce, kterých mohlo být pochopitelně více, uspořádali více než hodinový koncert. V něm se vystřídala nejen Lobezská rezerva, Klub trubačů Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Domažlice, ale především Mladí trubači Mysliveckého sdružení Kozojedy, kteří dali jasně najevo, že je myslivost a hudba baví. Vždyť se také pravidelně zúčastňují „Zlaté srnčí trofeje“, tedy soutěže mysliveckých znalostí a obsazují přední místa. 

Všechny soubory svým velice zdařilým vystoupením dali pod vedením Petra Sejkory  na srozumněnou, že myslivost je kromě souboru činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři  i spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví, což se projevilo i získáním výše jmenovaného ocenění.  Myslivci a zároveň i trubači tak v rámci koncertu i po něm představili svoji bohatou mysliveckou činnost, ale i široké spektrum souvisejících činností, které s myslivostí a ochranou přírody tvoří neoddělitelný celek, který je nutné neustále rozvíjet. A o tom, že to byla zajímavá akce obohacující kulturní dění v obci Litohlavy na Rokycansku, nemusíme jistě nikoho přesvědčovat, neboť většina posluchačů byla místních.

Obec Litohlavy nebyla pro pořádání koncertu vybrána náhodně. Sídlí zde nejen honební společenstvo, ale především zdejší obecní úřad, který činnost myslivců všemožně podporuje a váží si jejich práce, neboť ve spolupráci s rokycanskými ochránci přírody sázejí zeleň či uklízejí nevábná zákoutí hyzdící okolí malebné obce. Kromě toho jsou i spolupořadateli dětského dne, který každoročně probíhá právě v romantickém prostředí zdejšího lomečku.

Zpestřením letošního ročníku bylo tak jako v minulosti i střelba z praku o zajímavé ceny věnované myslivci. Po ukončení koncertu zbyl samozřejmě i čas na navázání nových přátelství a společné zpívání při kytarách. Atmosféru pomalu zapadajícího slunce ještě dokresloval plápolající oheň.

Závěrem je nutno připomenout, že ti kdo přišli, zcela jistě nelitovali. Přátelská atmosféra, krásné počasí, chutné občerstvení a řada nových informací jistě přinesla všem obohacení. Zároveň se jednalo o další zajímavou akci určenou nejen myslivcům, ale i široké veřejnosti, která si o pestré a mnohostranné činnosti myslivců může udělat obrázek. Věřme, že tato akce nebyla poslední a brzy se na některé podobně laděné kulturní myslivecké akci opět uvidíme. 

 

 

Pavel MOULIS

předseda ZO ČSOP Rokycany

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/foto024.jpg

                                                                                        Vystupující trubači

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/foto025.jpg

             Lovecké vytrubování přilákalo více než sedm desítek posluchačů nejrůznějšího věku. Předseda honebního společenstva Miloslav Brada

                                                           / stojící vlevo / tak mohl být spokojen s úspěšnou akcí

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/foto026.jpg

                           Moderátorem a duší celého večera byl Petr Sejkora, který je zakladatelem loveckého troubení na Rokycansku

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/foto027.jpg

                                                                                    Lobezská rezerva

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/foto036_1.jpg

                                                                          Klub trubačů OMS Domažlice

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/foto041.jpg

                                                                              Mladí trubači MS Kozojedy

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/foto053.jpg

                 Doplňkem večera byla i střelba z praku, které nedělalo problém ani ženám, v tomto případě Haně Boušové z Rakové

 

(MR)

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·