Loketská průmyslovka nabídne nový obor

30.09.2015 14:56

  

Zájemcům o studium nabídne Střední průmyslová škola Loket nový obor Telekomunikace. Od příštího školního roku by mohlo obor studovat34 žáků.Škola tak reaguje na rozvoj telekomunikačních a bezpečnostních služeb v oblasti informačních technologií a s tím související poptávku po kvalifikovaných odbornících.

Obor zatím nenabízí v regionu žádná jiná střední škola. „V době používání internetu ve všech oblastech života nastupuje do popředí požadavek bezpečnosti a propojení jednotlivých prvků informačních technologií, ať už jde o kamerové systémy, bezpečnostní a zabezpečovací systémy nebo systémy inteligentních domů. V novém oboru by se proto mohli vzdělávat budoucí specialisté v tomto odvětví, navíc by došlo k vhodnému propojení se stávajícími obory školy zaměřenými na informační technologie a stavebnictví,“ vysvětlila ředitelka průmyslové školy Dana Krulišová a dodala, že zároveň s tím dojde ke zrušení oboru Strojírenství, který se dlouhodobě potýkal s nezájmem uchazečů o studium.

Absolventi oboru Telekomunikace by měli najít uplatnění především při montáži, demontáži, zkoušení a provozní údržbě telekomunikačních a zabezpečovacích zařízení, při výrobě, montáži a opravách radiokomunikačních zařízení nebo při zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí a v provozu telekomunikačních služeb.

Zavedení nového oboru vítá i Karlovarský kraj. „Jde o moderní obor technického směru, navíc je v souladu s celostátní „Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020“. Loketská průmyslovka má potenciál stát se krajskou pilotní školou pro zavedení a ověření digitálních technologií,“ uvedl krajský radní Edmund Janisch. Aby mohl být obor zapsán do rejstříku škol a školských zařízení, musí ještě projít schvalovacím řízením na ministerstvu školství. Pro výuku nového oboru má škola dostatek odborných pedagogů i potřebné materiálně-technické vybavení.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·