Lidé budou moci vyhazovat bioodpad do speciálních nádob

23.03.2012 17:17

Město Karlovy Vary v letošním roce zavádí pilotní projekt k likvidaci bioodpadu. Od 2. dubna do 31. října budou ve čtvrtích města na různých stanovištích umístěny speciální nádoby na bioodpad. Město chce tímto způsobem zjistit, zda budou občané této možnosti využívat a zda o ni budou mít zájem. Pokud ano, bude projekt realizován i v dalších letech. Občané tak dostávají další možnost k třídění odpadu, kromě nádob na sklo, plasty, papír a textil, nyní nově najdou u svých domů také nádobu na bioodpad.

 

Ve městě budou umístěny nádoby v různých počtech o objemu:

 • 120 litrů u rodinných domů
 • 1100 litrů na sídlištích
 • nádoby budou umístěny také v zahrádkářských koloniích

 

Na stanovištích budou nádoby umístěny permanentně. Jejich vysypání bude probíhat na místě vždy v pondělí.

 

V příloze naleznete rozpis stanovišť dle čtvrtí a ulic na celém území města.

 


 

Do bioodpadu patří:

 • tráva a plevel
 • listí ( bez smetků z ulice )
 • dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 • spadané ovoce
 • kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny ( slupky apod. )
 • sedliny kávy a čaje ( i s papírovým filtrem ), čajové sáčky
 • skořápky od vajec
 • neznečištěná zemina ( bez květináčů )
 • pokojové rostliny
 • květináče z lepenky a rašeliny

 

Do bioodpadu nepatří:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad)
 • jedlé oleje
 • maso,kosti,kůže
 • uhynulá zvířata
 • extrementy masožravých zvířat
 • znečištěné piliny
 • všechny další biologicky nerozložitelné odpady

 


 

Co je bioodpad?

 

Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou veřejné zeleně, čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce, a také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny).

 

Bioodpady jsou významnou součástí odpadů vznikajících v komunální sféře. Kvůli svým vlastnostem způsobují komplikace při skládkování (tvorba skládkového plynu a výluhu). Při separovaném sběru je však bioodpad surovinou, kterou je možno přeměnit na užitečný materiál (kompost) využitelný v široké škále lidské činnosti.

 

Bioodpad  (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů.

 

Proč separovat bioodpad?

 

 • Environmentální důvody: bioodpady, které se podaří oddělit, jsou na odborně provozované kompostárně přeměněny na humusové látky vhodné k náhradě průmyslových hnojiv. Kompost je možno využívat pro zemědělskou činnost, tvorbu a údržbu veřejné zeleně atd.
 • Legislativní důvody: povinné zavedení systému nakládání s bioodpadem předpokládá i nově připravovaný Zákon o odpadech.
 • Ekonomické důvody: kompostování je již nyní levnější než skládkování. V příštích letech se dá předpokládat ještě výraznější zvyšování rozdílu mezi náklady na skládkování a kompostování.

 


Jaké existují možnosti nakládání s bioodpadem?

 

 • Domácí kompostování
 • Komunitní kompostování probíhá v rámci bytového domu, ulice, čtvrti.
 • Sběr na sběrných dvorech, sběr pomocí velkoobjemových kontejnerů je vhodný pro příležitostné odložení bioodpadů typu větvě, padané ovoce.
 • Sběr prostřednictvím BIO nádob (popelnic). Obyvatelé mají k dispozici vlastní nádobu. Systém je pro uživatele velice komfortní a speciální konstrukce BIO nádoby zajišťuje hygieničnost sběru a zabraňuje nepříjemnému zápachu. Systém je vhodný zejména ve vilové a satelitní zástavbě.

 


Co je kompostování?
Jedná se o přirozený biochemický proces probíhající v přírodě, při němž z původních organických látek pod vlivem živých organismů (mikrobů) vzniká stabilní hnojivo – kompost, bohatý na humusové látky a rostlinné živiny.
 

Průmyslové kompostování probíhá ve speciálních zařízeních – kompostárnách, kde se na vodohospodářsky zajištěných plochách proces rozkladu kontroluje a optimalizuje. Probíhá zde  drcení, promíchávání, provzdušňování a další postupy, které vedou k získání kompostu standardizovaných vlastností.

 

 

Bc. Michaela Kousalová

Tisková mluvčí

Odbor kancelář primátora


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·