Letošní výtěžek nejvyšší v patnáctileté historii Tříkrálové sbírky

14.01.2015 19:59

176 578,- Kč je letošní výtěžek Tříkrálové sbírky v Karlových Varech a okolních obcích.

 

Sbírky se zúčastnilo téměř 200 koledníků, kteří měli k dispozici 87 kasiček. Letošní výtěžek je nejvyšší za celou patnáctiletou historii Tříkrálové sbírky a o 15 000 Kč vyšší, než v roce loňském.

Tohoto úspěchu bychom nedosáhli bez mnoha dobrovolníků – koledníků. Všem patří velké poděkování za ochotu a obětavost.

Jmenovitě to jsou:

ZŠ Truhlářská Karlovy Vary; ZŠ a MŠ Školní Bečov nad Teplou; Obecní úřad Otročín; karlovarské střední školy - SZŠ a VOŠ Poděbradská; TRIVIS SŠ veřejnoprávní TGM;      SOŠ pedagogická, SPŠ keramická a sklářská nám. 17. Listopadu a ZŠ Svahová Karlovy Vary.

Do koledování se zapojili též karlovarští skauti z přístavu ORION, konkrétně oddíly Rigel, Mikan a Alnitak, dále farnosti z Karlových Varů a okolí.

Slavnostní zahájení letošní sbírky všem přítomným zpříjemnil Karlovarský dívčí sbor při SOŠ pedagogické, gymnáziu a VOŠ Lidická pod vedením sbormistryně Mgr. Lady Duspivové.

Rovněž děkujeme všem dárcům za jejich štědrost, za to, že otevřeli nejen své peněženky, ale též svá srdce a pracovníkům Farní charity Karlovy Vary za celou organizaci sbírky.

Vybrané finanční prostředky budou použity na rozšíření a modernizaci Certifikovaného pracoviště pro osoby s Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech.

                                                                               

                                                                                             

Zdroj: TZ Farní charity Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·