Krušnohorská cyklistická magistrála

17.02.2017 21:13

 

 Horskými partiemi Karlovarského kraje by v budoucnu měla vést více než stokilometrová Krušnohorská cyklistická magistrála. Cyklotrasa by ze silnic v Krušnohoří a v dalších horských oblastech odvedla cyklisty do bezpečnějších míst a usnadnila by ochranu životního prostředí, kterou je nutno řešit v souvislosti s náporem turistů. Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu protopořídil v souladu se stavebním zákonem územní studii Krušnohorské cyklistické magistrály a v těchto dnech ji rozesílá stavebním úřadům a dotčeným obcím jako podklad pro pořizování územních plánů a vydávání územních rozhodnutí.

 

„Územní studie měla za cíl prověřit stávající páteřní cyklotrasu číslo 23 na území Krušných hor, Chebské pánve a Ašského výběžku. V horských oblastech kraje roste počet turistů i aktivit, které se jim nabízejí. Jde nejen o cyklisty, ale i o návštěvníky míst, jež chce kraj nechat zapsat na Seznam UNESCO. Některé cyklotrasy v současnosti částečně vedou po silnicích, kde sílí provoz, protože se otevírají nová střediska volného času. Z toho důvodu vznikla potřeba vytvořit koridor pro nemotorovou dopravu. Ten by mohl naplnit potřeby lyžařů i cyklistů, ale zároveň by respektoval chráněná území s vzácnými přírodními biotopy,“ uvedl krajský radní Josef Janů.

V průběhu zpracování studiikonzultovaly dotčené obce, úřady územního plánování, orgány státní správy i významní vlastnícipozemků a aktéři v území. Kompletní dokumentace studie je k dispozici na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, případně na internetových stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-kraj/KCM.aspx

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·