Křesadla v Karlovarském kraji již mají své majitele

21.04.2013 13:18

Klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolov – v pátek 19. dubna byla již po sedmé slavnostně udělena Křesadla za rok 2012 dobrovolníkům z Karlovarského kraje.

 

Při slavnostním ceremoniálu bylo oceněno 5 dobrovolníkům „cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ Křesadlo 2012. Oceněnými jsou Blanka Furáková – Občanské sdružení Střípky, Mgr. Radka Hodačová-Mateřské centrum Karlovy Vary,o.s., Hana Šnajdrová –Asociace nestátních neziskových aktivit Karlovarska, PhDr. Josef Levý – nezařazen a Mirosalv Irovský- Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci.

Držitele cen vybrala z celkem 23 nominací devítičlenná porota složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy a samosprávy a sponzorů.

Cena Křesadlo je „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, je to cena symbolická, účelem je poděkovat dobrovolníkům za jejich přínosnou činnost a také zviditelnit dobrovolnictví. Křesadlo samotné je dílem uměleckého kováře z hradu Křivoklát a dokáže vykřesat skutečné jiskry.

 

Pořadatelem 7. ročníku udílení cen Křesadlo 2012 dobrovolníkům Karlovarského kraje je Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. – středisko Dobrovolnické centrum Vlaštovka. Záštitu převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje pan Bc. Miloslav Čermák, a primátor města Karlovy Vary, Ing. Petr Kulhánek.

Slavnostním ceremoniálem nás provázel Jan Picka a o kulturní program se postarala  ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary.

 

Ocenění dobrovolníci:

 

Blanka Furáková – Občanské sdružení Střípky

Paní Furáková byla před 10ti lety jedna z prvních dobrovolnic tohoto sdružení a za jejím jménem stojí stovky hodin dobrovolnické činnosti. Pravidelně dochází za opuštěnými pacienty do ODN v sokolovské nemocnici. Již třetí rok dojíždí 1 x týdně do domova pro seniory v Dolních Pochlovicích a šestým rokem pomáhá české rodině exulantů z Kazachstánu do rodné vlasti.  Na paní Furákovou byly napsány dvě nominace.

 

Mgr. Radka Hodačová-Mateřské centrum Karlovy Vary,o.s. 

Paní Hodačová aktivně pomáhá v MCKV již d roku 2002. Je zakladatelkou dobrovolnické skupiny Jakomáček - žáků ZŠ. Tato skupina pravidelně – 1x týdně pomáhá organizovat kurz pro 2,5 leté děti, pomáhají téměř při všech víkendových aktivitách a každý rokem jako pořadatelé na Křesadle. Podstatou této skupiny je vést děti k dobré vůli, pomoci a nezištnosti.

 

Hana Šnajdrová –Asociace nestátních neziskových aktivit Karlovarska  

Paní Šnajdrová pracuje obětavě již od 1999 v mnoha oblastech neziskového sektoru. Angažuje se v několika neziskových organizacích, které se věnují hlavně dětem a mládeži. Zcela nezištně zorganizovala sedm ročníků Bambiriády, aktivně působí v Asociaci nestátních neziskových organizacích na Karlovarsku, v Krajské radě dětí a mládeže a mimo jiné se zapojila do organizace soutěže školních časopisů aj. Spolu s manželem pomáhají s výchovou Terezky, jejíž rodina se ocitla v nelehké životní situaci. Na paní Šnajdrovou jsme obdrželi dvě nominace.

 

PhDr. Josef Levý - nezařazen     

Navržený kandidát zpracoval a zrealizoval naučnou stezku v nejzápadnějších končinách ČR „Na cestě k Trojstátí“. Stezka mapuje historii, faunu a flóru Hranicka a Ašska. Pan Levý se nadále stará o propagaci celoroční úklid i o další rozvoj tohoto regionu.

 

Miroslav Irovský- Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci  

Jeden ze zakladatelů a člen Rady tohoto sdružení. Pan Irovský odpracoval stovky hodin nejen při opravách tohoto kostela, ale také jako pořadatel benefičních koncertů. Letos v červnu budou pořádat již stý koncert za záchranu tohoto kostela.

 

http://img9.rajce.idnes.cz/d0902/7/7887/7887391_8d06c3cfc9eb9231896bd17b69344404/images/IMG_3995a.jpg

 

foto: Stanislav Petele

 

Žaneta Salátová, ředitelka MCKV

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·