Krajský úřad bude předávat cizincůmlistiny o udělení státního občanství

12.09.2014 11:15

 

Zatímco v minulém roce mohli cizinci žádat o státní občanství na dvou místech, obecním úřadě obce s rozšířenou působností a krajském úřadě, od ledna tohoto roku je tomu jinak. S novým zákonem o státním občanství byla tato agenda převedena pouze na krajské úřady. Ty budou mimo jiné pořádat i slavnostní ceremoniály, během kterých cizinci složí státoobčanský slib.

„Od ledna tohoto roku se na Krajský úřad Karlovarského kraje obrátilo se žádostí o udělení státního občanství 98 cizinců. Převážně se jednalo o cizince z Ruska, Ukrajiny a Vietnamu,“ upřesnil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Každý cizinecje nejprve seznámen s podmínkami udělení státního občanství a s náležitostmi, které musí obsahovat předkládaná žádost. „Jakmile obdržíme veškeré potřebné doklady, zasíláme je spolu s naším stanoviskem a stanoviskem obecního úřadu na Ministerstvo vnitra, které rozhoduje o tom, zdali žadateli udělí státní občanství či nikoliv,“uvedlředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje Roman Rokůsek.

Ministerstvo vnitra má na posouzení žádosti 180 dnů. Žadatel se pak musí nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy mu byla doručena výzva ke složení státoobčanského slibu, zúčastnit slavnostního ceremoniálu. Ten bude probíhat každý měsícv prostorách krajského úřadu za účasti jeho ředitele. „Získání státního občanství je pro žadatele významnou životní události. Proto celý akt proběhne ve slavnostním duchu. Po složení státoobčanského slibu stvrzeného podáním ruky a podepsání listiny zazní státníhymna České republiky,“ dodal ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje Roman Rokůsek.

Státní občanství lze cizincům udělit, pokud se integrovali do společnosti České republiky. Žadatelé mimo jiné musí prokazovat znalost českého jazyka a základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích. Pokud cizinci neabsolvovali alespoň po dobu 3 let základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk, musí složit odbornou zkoušku z jazyka a reálií. Tuto zkoušku je možné v našem kraji absolvovat u studijního střediska Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Mariánských Lázních. Tato podmínka se netýká žadatelůmladších 15 a starších 65 let a osob s tělesným nebo mentálním postižením.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·