Krajský projekt likvidace bolševníku vstupuje do posledního roku realizace

27.03.2015 10:18

 

Od roku 2013 je v rámci projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ likvidován bolševník velkolepý, křídlatky a netýkavka žláznatá. Kraj na projekt získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 69,3 milionu korun (ERDF) a 4, 1 milionu korun podpory ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), celkem 73,4 milionu korun (90% nákladů). Zbylé finance hradí kraj ze svého rozpočtu. Celkové způsobilé náklady projektu činí 81, 6 milionu korun.

 

Před zahájením letošních prací se sešla jednak odborná konzultační skupina, a rovněž proběhla tento týden i pracovní koordinační porada zástupců kraje, starostů některých obcí, dotčených orgánů státní správy, včelařů, technických dozorů a zhotovitelů.Řešilo se zejména jak předcházet nedostatkům a jak zlepšit efektivitu prací v letošním roce. Byly upřesněny termíny a metodiky zásahů a to i vzhledem k minimalizaci možného ohrožení včel. Odstartování letošních prací je závislé na vývoji rostlin, práce by měly začít nejpozději koncem dubna.

 

„V letošním roce je kromě jiného potřeba zlepšit informovanost o provádění prací přímo v obcích. Dodavatelé se zavázali, že budou před zahájením prací informovat přímo starosty nebo pracovníky obecních úřadů, " uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí Ing. Josef Hora.

 

Během vegetační sezony proběhnou na celém území kraje chemické nebo mechanické zásahy proti těmto rostlinám a na podzim bude zmapován stav dosažený během tříleté likvidace.

Následujících deset let bude třeba tento výsledek udržet. „Neměl by to být problém, pokud se o pozemky budou jejich vlastníci starat tak, jak jim to ukládá zákon 326/2004 Sb.,“ uvedla manažerka projektu Ing. Lenka Pocová.

 

Mapy počátečního i konečného stavu zamoření budou přístupné na internetu pro kontrolní orgány i veřejnost. Výstupem projektu bude rovněž příručka a video o metodách likvidace invazních rostlin vycházející ze zkušeností tohoto projektu.

 


Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·