Krajský akční tým bude přinášet nápady a podněty k posílení zaměstnanosti v regionu

04.05.2013 20:42

 

Krajsky akcni tym Poprvé v pátek 19. dubna zasedl Krajský akční tým (KAT), který svolal hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Tým bude řešit nezaměstnanost a vznik nových pracovních míst v regionu. Jeho předsedou se stal Stanislav Kříž, ředitel Okresní hospodářské komory Cheb.
Do týmu přizvali zástupci Karlovarského kraje starosty obcí, kde nezaměstnanost zasahuje největší počet obyvatel, zaměstnavatele, představitele hospodářských komor, vedení Úřadu práce, krajské tripartity, Hospodářské a sociální rady Sokolovska nebo společnosti Czechinvest. „Nezaměstnanost v našem kraji místy dosahuje až 13 procent. Především by to měla být vláda, která se problémem bude zabývat. Iniciativu však vtomto směru nevidíme, proto jsme se rozhodli ustavit Krajský akční tým. Společně by měli členové KAT přinášet a tvořit nové myšlenky, nápady k podpoře podnikání a investic v regionu, k rozvoji především technického i vysokého školství nebo k oživení průmyslových zón. Cíl není sepisovat další dokumenty a materiály, ale přijít s konkrétními návrhy změn,“ uvedl hejtman Josef Novotný. Ten také členy skupiny informoval o plánovaném setkání se zástupci Svazu průmyslu a obchodu ČR, který bude na konci dubna zasedat v Karlových Varech. Toho KAT plánuje využít k jednání o možnostech investic a podnikání, budoucnosti technického školství, o sociálních věcech.

Diskutovalo se také o plánovaném projektu vědeckotechnického parku (VTP). Náměstek hejtmana Petr Navrátil seznámil členy KAT s postupem přípravy projektu, v rámci něhož v současnosti probíhá stavební řízení. „Byli jsme se ale podívat i na již postavené budovy, kde by mohly být k dispozici prostory pro vědeckotechnický park,“ dodal Navrátil. Ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání (KARP) Jana Michková upozornila na to, že se agentura stala členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, jež zajišťuje síť vědeckotechnických parků v ostatních krajích. Počítá s vytvořením regionálního týmu, který by se zabýval náplní činnosti VTP. KARP také jednal o možnosti vazby vědeckotechnického parku na sousední Německo či zaměření na balneologii, která má v kraji svého koncového uživatele.

Hejtman Josef Novotný také informoval členy KAT o jednání zástupců Asociace krajů s vládou o ROP Severozápad a dalších regionálních operačních programech. „Bohužel na setkání s premiérem zaznělo, že vládě je jedno, zda se ROPy spustí nebo zůstanou zastaveny. Až teď, po roce, kdy je program zastaven, teprve premiér připustil, že jsou ochotni s Evropskou komisí jednat o snížení korekce za pochybení v dotovaných projektech. Jsme stejně žadateli jako obce, podnikatelé. Naším společným cílem je chod ROP rychle obnovit, ale stát se musí na hrazení korekce podílet, nemůžeme v tom zůstat sami,“ zdůraznil. 

Členové týmu se dohodli na rozčlenění do operativních pracovních skupin – první z nich se zaměří na vědeckotechnický park a inovace, další se budou orientovat na školství, podporu podnikání, bariéry a legislativu v podnikání. Předseda KAT Stanislav Kříž ve spolupráci s ředitelku KARP Janou Michkovou navrhne obsazení akčních skupin a aktivně bude předkládat konkrétní témata řešení. Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Vlastimil Vlček přislíbil, že bude na dalších jednáních KAT informovat o aktualitách v oblasti podnikání, hejtman Josef Novotný zase zajistí přenos informací mezi krajem a parlamentní Sněmovnou.

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·