Krajská nemocnice hospodaří podle auditorů výrazně lépe

14.09.2016 09:23

Karlovarská krajská nemocnice je po nedávných krizových letech v čím dál lepší ekonomické kondici. Potvrzuje to nejen loňský kladný hospodářský zisk ve výši 288 tisíc korun, ale i čerstvé srpnové hodnocení společnosti Nexia AP, která prověřovala, jak nemocnice dodržuje doporučení a úsporná opatření navržená auditory. Auditorská firma konstatovala,že takzvané finanční zdraví Karlovarské krajské nemocnice se od roku 2013 výrazně zlepšilo. A to z původních 10,1 bodu na loňských 33,1 z teoreticky možných 100 bodů.

„Jednoznačně se ukazuje smysl a úspěšnost jednotlivých opatření, která management krajské nemocnice uskutečňuje. Výsledkem je bezeztrátové hospodaření už druhý rok v řadě. Největší zásluhu na tom mají hlavně vnitřní úspory, průhlednější a efektivnější výběrová řízení, promyšlenější nakládání se zdravotnickým materiálem,“ vyjmenoval některé důvody náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Jakub Pánik. V kontrastu s tím připomněl, že ještě v nedávné době se nemocnice každoročně propadávala do ztrát řádově v desítkách milionů korun.

Úspory se daří nacházet prakticky ve všech částech provozu Karlovarské krajské nemocnice. Ta zpřesnila vykazování lékařských výkonů směrem ke zdravotním pojišťovnám a díky tomu vloni zaznamenala jen u pěti vytipovaných diagnóz přírůstek v příjmech 1,2 milionu korun oproti roku 2013. O dalších 1,5 milionu korun meziročně zvýšila tržby z prodeje krve a krevních výrobků. Vyšší výnosy mají i nemocniční lékárny, které se dostaly do lepší pozice při vyjednávání s dodavateli a daří se jim přilákat už solidních 40 procent pacientů, kteří přicházejí s recepty vydaných lékaři přímo v nemocnici.

Klesly také náklady na nákup a opravy přístrojů, podle auditorů až o jednu pětinu. Například nové infuzní pumpy a dávkovače krajská nemocnice vysoutěžila od jedné firmy a díky tomu ušetří za servis a spotřební materiál přibližně čtvrt milionu korun ročně.Snížilo se procento vykazovaných následných operací, které zdravotní pojišťovny nehradí. Personál ekonomičtěji využívá operační sály.

Úsporu 1 milion korun přineslo sloučení vedení údržby nemocnic v Karlových Varech a Chebu. Částku 1,9 milionu korun ušetřila krajská nemocnice díky systému limitů spotřeby vypraného prádla pro jednotlivá oddělení a další rezervy se projeví po dokončení veřejné soutěže. U služeb spojených s informačními technologiemi se povedlo vyjednat slevy 1,2 milionu korun ročně na internetové připojení a správu nemocničního informačního systému.

„Přes tyto dobré momenty není hospodaření bez chyb. Stále jsme teprve na začátku cesty, která je ovšem správná. Potrvá ale ještě několik let, než bude provoz nemocnice nastaven z mého pohledu optimálněji a finančně stabilně,“ poznamenal Jakub Pánik.

Například energetické rozvody se jeví jako zastaralé, vyžadují časté opravy a údržbu. Bez větších investic se zřejmě výraznějších úspor v této oblasti dosáhnout nedá. Proto nechala nemocnice zpracovat energetický audit a v blízké budoucnosti by mělo padnout rozhodnutí, jak rozvody energií postupně obnovit.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·