Krajská konference Svazu důchodců ČR

19.04.2017 21:35

 

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a náměstek pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti Petr Kubis přijali pozvání na Krajskou konferenci Svazu důchodců ČR. Během akce, která se konala na půdě krajského úřadu, hovořili o navýšení příspěvků pro místní a městské organizace v regionu, o přípravě Senior pasů nebo například o chystaném dotačním programu pro obce na zakoupení vozů, které by seniory vozily k lékaři či na nákupy.

Konferenci zahájila předsedkyně Krajské rady Svazu důchodců ČR Marie Majdlová, která v krátkosti pohovořila o činnosti  organizace a poděkovala zástupcům Karlovarského kraje i města Karlovy Vary za jejich podporu. Následovaly referáty o hospodaření, kontrolách revizní komise a došlo i k  volbě kandidátů do řídících orgánů a delegátů pro celorepublikový sjezd, jenž se uskuteční začátkem listopadu v Praze. Poté se již slova ujali pozvaní hosté.

Hejtmančin náměstek Petr Kubis seznámil účastníky konference s aktivitami Karlovarského kraje na podporu seniorů. „V současné době usilovně pracujeme na spuštění projektu Senior pasů, které nabídnou lidem v důchodovém věku slevy na vybrané služby a výrobky. Chtěl bych, abychom na něm pracovali společně a abyste mi navrhli slevy, o které byste měli zájem. Mnoho seniorů je doma a já věřím, že i prostřednictvím vás se nám je podaří oslovit a že budou trávit svůj čas aktivněji,“ upřesnil náměstek, jenž se bude s důchodci nadále pravidelně setkávat.

O nutnosti zvýšit příspěvky pro organizace Svazu důchodců ČR v regionu pak hovořila hejtmanka Jana Vildumetzová. Například Městská organizace Karlovy Vary, která má 600 členů, obdržela od Karlovarského kraje v letošním roce dotaci pouhých 22 300 korun, jež ani nepokryje náklady na zajištění jedné akce. „Velice mne překvapila výše poskytovaných příspěvků, a proto jsme se dohodli, že dojde k jejich navýšení. Jakákoliv činnost, která je věnována seniorům má totiž obrovský smysl a zaslouží si naší větší podporu. Je důležité, aby důchodci nebyli sami a zůstali i nadále aktivní,“ uvedla hejtmanka.

Během jednání zazněly ze strany seniorů zajímavé podněty na další spolupráci. Například předseda Svazu důchodců ČR Oldřich Pospíšil mluvil s hejtmankou o možnosti uzavření memoranda o spolupráci s jednotlivými kraji. V regionech by se pak každoročně 1. října, kdy se slaví Mezinárodní den seniorů, pořádaly nejrůznější akce. Dalším probíraným tématem byla připravovaná soutěž Senior roku, jež si klade za cíl podpořit aktivní život českých penzistů. Hejtmance se projekt velice líbil a přislíbila akci podporu.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·