Krajská hospodářská komora KK se setkala s poslanci a senátory

22.05.2015 09:49

Krajská hospodářská komora Karlovarského krajepozvala dne 18.5. do prostor konferenčního sálu Hotelu Dvorana v Karlových Varech poslance a senátory parlamentu České republiky zvolené za Karlovarský kraj. Předmětem setkání bylo nastavení společné spolupráce s možností využití regionálního partnerství a odborných podnětů. Vůbec první setkání bylo zaměřené na problematiku dopravy a logistiky, i proto byli na straně komory silně zastoupeni členové sdružení autodopravců ČESMAD BOHEMIA, jež je kolektivním členem HK.

Všichni se shodli na akutní potřebě dobudovat dopravní propojení kraje do vnitrozemí silnicí R6, ale i kvalitně napojit kraj na SRN. Senátor Jan Horník na základě své zkušenosti navrhl posílit místní pobočku ŘSD a vyčlenit konkrétní osoby s odpovědností za dostavbu R6. Účastníci dále diskutovali nedostatek řidičů, mýtné, zavedení minimální mzdy v Německu a aktuálně projednávanou a diskutovanou legislativu. Oldřich Grill z chebské společnosti LAGARDE Speditionuvedl: „Na problém s nedostatkem řidičů se naše firma zaměřuje dlouhodobě. Příprava nového řidiče stojí firmu přes 100 tisíc korun. Je důležité pak s nimi pracovat a stále je motivovat. Jen tak lze udržovat stabilní tým zaměstnanců.“ Z vystoupení dopravců byla cítit snaha představit svůj obor politikům jako podnikání, které je závislé na kvalitním legislativním prostředí a které podmiňuje celkový výkon ekonomiky, vždyť 80% nákladů se u nás převáží po silnici a oblíbené proklamace o převádění desítek procent přeprav na železnici jsou zcela nereálné. Také Zdeněk Suchan a Pavel Bohánek, představitelé karlovarských autobusových podniků, upozornili na závažné problémy s nastavovanými podmínkami v soutěžích na dopravní obslužnost, které často nerespektují pracovní režimy řidičů a výhradním tlakem na cenu ohrožují v důsledku spolehlivost poskytované služby. Poslanci a senátoři se dotazovali na některé detaily a obě strany tak mohly lépe pochopit své fungování.

Dolní sněmovna měla na setkání přímé zastoupení díky poslankyni Markétě Wernerové, poslancům Josefu Novotnému, Jaroslavu Borkovi a Zdeňku Soukupovi. Pana poslance Procházku zastoupila jeho asistentka Veronika Kubrychtová. Ze senátu přišli Jan Horník a Zdeněk Berka, Miroslav Nenutil byl omluven, ale projevil zájem o osobní setkání nad problematikou. Téměř stoprocentní účast zástupců kraje v PSP dala jednání potřebnýpunc.

Předseda KHK KK, Ing. Josef Ciglanský k setkání řekl: „Podobné setkání bylo první, ale věříme, že nikoliv poslední, protože bychom rádi našim zákonodárcům nabídli užší spolupráci a odbornou kapacitu nejen našeho komorového zázemí, protože nás zajímá praktické fungování státu. Jsme rádi, že poslanci a senátoři přišli, odráží to i jejich chuť slyšet podněty pro jejich činnost a práci čehož si skutečně velmi vážíme.“

Zdroj: TZ KHKKK

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·