Krajinářští architekti oživují okolí zaniklé obce v bývalých Sudetech

24.07.2014 20:47

15 týmů z celého světa se zúčastnilo mezinárodní krajinářské výzvy, vypsané v rámci projektu Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 na obnovu krajiny a místa v oblasti bývalých Sudet, obec Výškovice – Chodová Planá. Mezinárodní porota složená z odborníků vybrala nakonec 5 týmů, které se na týdenním workshopu pokusí nastínit a začít realizovat své nápady, jak vrátit život do opuštěné krajiny.

 

„Hlavním cílem této výzvy bylo hledání možností obnovy opuštěné krajiny bývalých Sudet, otevřít neřešená témata v česko-německých vztazích a vrátit život do míst, která před válkou pulsovala čilým ruchem, zatímco dnes jsou pouze jeho němou vzpomínkou,“ vysvětluje jedna z organizátorek krajinářská architektka Klára Salzmann, která stojí se společností Plzeň 2015 za vyhlášením této krajinářské soutěže.

 

V polovině května posoudila kvalitu předložených prací mezinárodní porota a doporučila pět nejlepších týmů, jež postupují do dalšího kola.

Všech pět návrhů v zásadě hovoří o rozvoji turistiky, ekologického zemědělství či sadovnictví, řemesel a spolupráce vesnic a městeček napříč regionem,“ poukazuje na vítězné návrhy  Christine Rothenbacher jedna z členek  mezinárodní poroty, krajinářská architektka z Rakouska.

 Vítězné týmy z Maďarska, Německa, Rumunska a České Republiky se zúčastní workshopu přímo v Chodové Plané a Výškovicích v týdnu od 21. do 27.7. Nedílnou součástí budou i přednášky a setkání s místními obyvateli, se kterými plánují vyhlašovatelé soutěže i vítězné týmy úzce spolupracovat nejen v současnosti ale i do budoucna.

Cílem projektu je najít model, jak postupovat dál. Výškovice by se mohly stát vzorem pro další české vesnice. Záleží na zájmu obyvatel, starostů, občanských organizací. Možná za to nejdůležitější považují obnovení komunit, které by k místu získaly vztah, a dokázaly ho tak udržovat dlouhodobě,“ vysvětluje smysl celého projektu Klára Salzmann.

Kromě právě probíhajícího workshopu se počítá s mezinárodní konferencí na české i bavorské straně právě k tématu obnovy krajiny v Sudetech, realizace Land art díla přímo ve Výškovicích či putovní výstavou, která bude k vidění v Plzni, Chodové Plané či právě v Bavorsku.

 

 

Návrhy, které byly vybrány k postupu do dalšího kola:

 

1)Autorky: Eszter Jákli a Mónika Mandel, Maďarsko

Návrh si klade za cíl vytvořit obyvatelné prostory pro stávající i nové obyvatele z regionu i pro turisty. Autorky navrhly systém Greenways které propojí stávající hodnoty území a jeho obyvatele. Návrh pracuje s tématy ekologické turistiky, ekologického zemědělství a výměnného obchodu. Tyto principy jsou zdrojem zrodu nové komunity. Land art intervence představované dlouhými šálami navádějí pozornost do centra dění – Výškovic.

 

2) Autoři: Cristina Andreea Pavelescu, Raluca Baco a Stefania Madalina Irimiea, Rumunsko

Obdobně jako předchozí návrh, i tento pracuje se vztahy Výškovic a okolních sídel v nádherné krajině okraje Slavkovského lesa. Pro samotné Výškovice řeší jako zárodek obnovy a rozvoje neživý faktor - land art intervenci v podobě svislých konstrukcí „opisujících“ hmoty bývalých zbořených domů. Výškovice se tak stávají místem potkávání, dialogu mezi minulými a současnými obyvateli regionu.

 

3) Autor: Vít Rýpar, Česká republika

Ústředním motivem a východiskem regenerace území je regenerace Výškovické návsi. Díky symbolickým štítům domů prostupným otevřenými dveřmi vzniká z návsi obývací pokoj. Střed této místnosti bude tvořen dvěma stávajícími objekty symbolizující stabilitu napříč historií - kaple Panny Marie Dobré Rady a dvě stě let stará lípa.

 

4) Autoři: Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse

Urbanisticky založený návrh pracuje s terénem jako určujícím faktorem osídlení a rozvoje území. Obnovu území zakládá na třech krocích – návštěva, pobyt a bydlení. K návštěvě místa bude lákat nejen krásná příroda, ale i land art intervence založená na přírodních elementech. V druhé etapě jsou vytvářeny podmínky pro pobyt v přírodě, ve třetí se pak předpokládá znovu obydlení území specifickou komunitou.

 

5) Autoři: Edgar Kaare, Stephanie Ritt, Oliver Engelmayer, Peter Boerboom a Carola Vogt, Německo

Poslední z vybraných návrhů je opět velmi silně zaměřený na land art intervenci v prostoru. Objekt místa setkávání tvořený čtyřmi půlkruhovými pavilony je umístěn mimo původní zástavbu a symbolizuje Výškovice jako těžiště mezi významnými sídly v okruhu sedmi kilometrů – Mariánské Lázně, Chodová Planá, Teplá a Konstantinovy Lázně.

 

Složení poroty:

Christine Rothenbacher, krajinářský architekt, Rakousko

Nigel Thorne, IFLA Europe, Velká Británie

Pavlína Mišíková, krajinářský ekolog, Slovensko

Till Rehwaldt, krajinářský architekt, Německo

Vladimír Sitta, krajinářský architekt, Česká republika

 

Mezinárodní krajinářskou výzvu vyhlásilo letos v únoru Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Záštitu nad ní převzaly také Česká komora architektů, Mezinárodní federace krajinářských architektů, organizace zaměřená na uplatnění Evropské úmluvy o krajině CIVILSCAPE, Německá federace krajinářských architektů BDLA,  ILBA z Furth im Wald, Oberpfalz Bezirk, District Cham, partnerem výzvy je městys Chodová Planá. Akce  je podpořena z projektu Cíl 3, Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Bavorským partnerem akce je Bayerischer Landsesverein für Heimatpflege e.V.  (Bavorský zemský svaz péče o domovinu, r.s.)

Zdroj: TZ Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·