Kraj zmodernizuje most ve Vintířově

09.02.2016 13:56

 

Karlovarský kraj se chystá využít 112 milionů korun, které letos dostane na opravy silnic nižších tříd od Státního fondu dopravní infrastruktury. Jednou z řady připravovaných investičních akcí je nutná kompletní modernizace mostu ve Vintířově na Sokolovsku. Rada kraje schválila zadávací řízení na dodavatele stavebních prací.

„Náklady na rekonstrukci mostu předpokládáme ve výši 15,1 milionu korun včetně DPH. Věříme však, že v soutěži dosáhneme na lepší cenu. Jediným kritériem zakázky je nejnižší nabídková cena. Modernizace by měla proběhnout v termínu od června do září,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jakub Pánik.

Celková podpora akce z Programu financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury by měla dosáhnout 95 procent výdajů, v tomto případě tedy 14,4 milionu korun. Zbývajících 0,7 milionu uhradí Karlovarský kraj z vlastních prostředků.

Během modernizace stavbaři most ve Vintířově zbourají a nahradí ho novým pouze jednopólovým. Zachovají a využijí při tom spodní část stávajícího mostu. Vybudují nové železobetonové úložné prahy, nosnou konstrukci a desku mostovky.  Nová konstrukce bude mít rozpětí osmnáct metrů a stavební akce se neobejde bez přeložek inženýrských sítí. 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·