Kraj získá od státu více na železniční dopravu

26.04.2016 13:55

O téměř 20 milionů korun více bude Karlovarský kraj ročně dostávat od státu na financování ztráty z provozu regionální železniční dopravy. Vyplývá to z březnového usnesení Vlády ČR. Ta po dlouhých jednáních mezi Asociací krajů ČR a ministerstvem dopravy přistoupila na nový systém dotování veřejné drážní dopravy, který bude pro kraj po roce 2020 výhodnější.

„Výsledkem náročného jednání je usnesení vlády, která schválila takzvaný švýcarský model spoluúčasti státu na financování osobní železničnídopravy. Zajistí všem regionům rovné podmínky, což pro Karlovarský kraj znamená, že stát se bude od roku 2020 podílet 30 procenty a nikoliv jen 25 procenty jako nyní. Změna přinese úlevu krajskému rozpočtu, neboť státní podíl se zvýší ze 76 na 95 milionů korun ročně,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Pánik.

V roce 2019 vyprší desetileté memorandum, na základě kterého stát přispívá krajům na regionální železniční dopravu. Pro Karlovarský kraj to představuje pomoc ve výši 72 milionů korun navyšovanou o míru inflace – letos tedy 76 milionů korun.Rozdělování státního příspěvku jednotlivým krajům se ale neřídilo jednotnou metodikou, což vyvolávalo v posledních měsících širokou odbornou diskuzi. Cílem hejtmanů bylo sjednotit přístup ministerstva dopravy, protože konec platnosti memoranda se přiblížil.

Karlovarský kraj ze svého rozpočtu v letošním roce vynaloží na zajištění veřejné autobusové a drážní dopravy 373 miliony korun. I se státním příspěvkem ve výši 76 milionů se částka vyšplhá na celkem 449 milionů korun. Pro představu: Pokud by kraj na veřejnou dopravu nepřispíval, muselo by se jízdné placené cestujícími v autobusové dopravě přibližně ztrojnásobit a v drážní dopravě by vzrostlo dokonce šestinásobně.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·