Kraj zafinancuje nemocnicím nové vybavení

07.07.2015 14:52

Karlovarský kraj zaplatí další etapu obnovy a modernizace lékařského vybavení v Karlovarské krajské nemocnici. Rada kraje schválila výsledky čtyř výběrových řízení na nákup nových přístrojů v celkové hodnotě 3, 3 milionu korun (bez DPH).

Jde o endoskopické vybavení za 712 tisíc korun od firmy Olympus Czech Group, dodávku soustavy gynekologických lůžek za 921 tisíc korun od společnosti Bocard.cz, přístroje pro akutní péči v hodnotě 1 milion krorun od DrägerMedical a o digitální dermatoskop za 712 tisíc korun od obchodní společnosti MSBF.

„Nákupy jsou součástí probíhajícího projektu Modernizace a přístrojové vybavení nemocnic KKN. Jediným kritériem při výběru dodavatelů byla nejnižší cena. Například soustava objednaných lůžek se skládá ze dvou speciálních gynekologických vyšetřovacích křesel a dvou porodnických lehátek. V oblasti akutní péče dostanou lékaři k dispozici nový plicní ventilátor, anesteziologický přístroj a defibrilátor, který dokáže elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce," uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Digitální dermatoskop slouží k včasnémuodhalení a sledování kožního melanomu. Lékař může rychle spolehlivě analyzovat a dlouhodobě sledovat vývoj znamének či jiných pigmentových změn na těle pacienta. Dermatoskop znaménka nasnímá, snímky objektivně vyhodnotí a archivuje. Uchované obrazy je možné kdykoliv porovnat a vyhodnotit případné riziko zhoubného onemocnění. Snímací kamera se přímo dotýká pacienta a snižuje tak riziko světelného zkreslení. Přístroj také vyšetřuje útvary pod povrchem kůže.

Z programů čerpání evropských dotací(ROP Severozápad a IOP) získá Karlovarský kraj na nové přístroje a vylepšení prostředí ve zdejších nemocnicích celkem zhruba půl miliardy korun. K tomu přidá jako spoluúčast téměř 97 milionů.Už ukončené projekty v hodnotě 178,7 milionů korun zahrnovaly nákup přístrojů, lůžek, magnetické rezonance a vybavení kardiovaskulárního centra v karlovarské nemocnici. Před dokončením jsou projekty, jejichž součástí je pořízení aparátů pro Pavilon akutní medicíny v Karlových Varech a karlovarské iktové centrum, další sada přístrojů pro chebskou a karlovarskou nemocnici, stavba bunkru a nákup lineárního urychlovače pro Nemocnici Cheb. Počítá se i s dokončením centralizace lékařské péče v Karlových Varech.   

 

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·