Kraj vyjednal opatření na ochranu mostu v Šemnici

06.11.2015 13:24

 

 

 

 Karlovarský kraj vyjednal se společností Karlovarské minerální vody opatření na ochranu ohroženého mostu přes Ohři v Šemnici. Firma po schůzce s hejtmanem Martinem Havlem a náměstkem hejtmana Jakubem Pánikem zapracovala na tom, aby kamiony jejích smluvních dopravců respektovaly zákazové značky a nezkracovaly si cestu do Kyselky přes úzký nedávno opravený šemnický most s omezenou tonáží. Výrobce minerálek na problém nedodržování zákazu vjezdu pro těžká auta nad 13 tun důrazně upozornil všechny spolupracující dopravce a v prostorách nakládky v závodě Mattoni v Kyselce instaloval informační tabuli se znázorněním nesprávné trasy.

Karlovarské minerální vody zároveň vypracovaly dodatky ke smlouvám s přepravci. Podle těchto dodatků se dopravní firmy vystavují hrozbě sankce 50 tisíc korun za každé porušení zákazu vjezdu na most v Šemnici. Osm z jedenácti dopravců zajíždějících do závodu Mattoni – Kyselka dohodu podepsalo a s dalšími dvěma se ještě jedná. Jeden možnost zavedení smluvní pokuty odmítl.

„Oceňuji vstřícný přístup a přínosné opatření ze strany Karlovarských minerálních vod. Otázkou je, zda řidiči budou zákaz v praxi dodržovat. Přestože se počet kamionů výrazně snížil už díky fotopasti, kterou u mostu namontoval Karlovarský kraj, tak naším definitivním cílem je nainstalovat s povolením Policie ČR fyzickou překážku, aby k přemostění nemohly přijet vůbec žádné kamiony,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Podle Martina Hanzla z KMV většina dopravců pochopila, že je nutná výraznější kontrola řidičů kamionů a školení k dodržování pravidel silničního provozu. Výrobce minerálek je ale přesvědčen, že zákaz porušují především zahraniční šoféři kvůli neznalosti a špatné navigaci. V příštích třech týdnech chce firma získávat objektivní data prostřednictvím agentury, která bude sledovat provoz na mostě 24 hodin denně.

Podle pozorování místních občanů vjíždí na úzký most měsíčně několik kamionů. Karlovarský kraj pracuje na přípravě dalších opatření. Těmi jsou informační tabule pro řidiče před sjezdem z hlavního silničního tahu na Bor a už zmíněná fyzická zábrana pro rozměrná nákladní auta.  

Jakub Pánik letos při několikerých jednáních varoval, že pokud se nepodaří šemnický most před nezodpovědnými řidiči kamionů ochránit, jeho technický stav se zhorší a nakonec bude nutné ho z bezpečnostních důvodů pro automobily zavřít. To by byla pro obec a její obyvatele velká komplikace. 

Zdroj: TZ  Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·