Kraj vyhlašuje soutěž o příspěvky na inovace

01.12.2016 10:37

 

 Karlovarský kraj dnes vyhlásil veřejnou soutěž o dotace na projekty místních firem v ​ v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Na spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi vyčlenil 2 miliony korun. Pokračuje tak snaha kraje o zlepšení konkurenceschopnosti firem v nadregionálním měřítku.

„Dotační titul pomáhá firmám zavést do výroby nebo podnikání inovace, na kterých spolupracují vysoké školy nebo výzkumná pracoviště. Letos se soutěž vyhlašuje už pošesté. Kraj i Karlovarská agentura rozvoje podnikání tímto způsobem podporují inovační prvky v praxi a zároveň získávají důležité informace o potřebách podnikatelů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,“ upřesnil ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání Vlastimil Veselý.

Žádosti o poskytnutí dotace bude možné předkládat v termínu od 1. prosince 2016 do 13. ledna 2017. Každý z žadatelů může získat podporu ve výši až 170 tisíc korun. Hodnocené projekty budou rozděleny do dvou skupin podle zaměření, a sice na projekty orientované na výrobu a na služby. Karlovarský kraj reagoval na potřeby příjemců a učinil vstřícný krok v prodloužení doby realizace projektu, a to přesně o jeden měsíc než tomu bylo doposud. Projekty bude tedy možné realizovat od 1. ledna 2017 do 30. listopadu téhož roku.

Potřebné informace najdou zájemci na internetových stránkách Karlovarského kraje a na webu Karlovarské agentury rozvoje podnikání, která dotační titul administruje. Na její pracovníky se rovněž mohou firmy obracet s žádostmi o odbornou metodickou pomoc.

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·