Kraj vyhlašuje dotační program na podporu kreativity mládeže

10.04.2016 16:22

 

 

Aktivní účast mladých na společenském dění nebo rozvoj jejich tvořivosti a manuální zručnosti by měl podpořit nový krajský dotační program zaměřený na zvyšování kvality života mládeže ve věku od 13 let. O příspěvky mohou žádat regionální neziskové organizace, které s mladými lidmi pracují. Příjem žádostí potrvá do 25. dubna 2016.

 

„Celkový objem peněz v tomto dotačním programu přesahuje 283 tisíce korun, z toho 70 procent částky poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 30 procent jde z krajského rozpočtu,“ upřesnil krajský radní Edmund Janisch. Výše dotace pro jednoho žadatele může být maximálně 100 tisíc korun, každý zájemce přitom smí podat jen jednu žádost.

Písemná žádost se podává na předepsaném formuláři, který bude uveřejněn na webuKrajského úřadu Karlovarského kraje v sekci „Mládež a sport/Sport a volný čas“. Žadatel musí odevzdat originál žádosti v listinné podobě včetně příloh na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Oddělení organizační, správní, mládeže a sportu, Závodní 353/88, Karlovy Vary. Dokumenty je třeba zaslat i v podobě elektronické. Konzultace k přípravě žádosti o dotaci vede Bc. Adéla Jelenová, tel.: +420 354 222 520, e-mail: adela.jelenova@kr-karlovarsky.cz.

 

Dotační program by měl podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni. „Chceme vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit pro děti a mládež a patří k tomu i rozvíjení dobrovolné práce v této oblasti,“ vysvětlil Edmund Janisch.

 

Dotace schválené rozhodnutím Rady Karlovarského kraje budou zveřejněny na internetových stránkách kraje nejpozději do 16. června 2016.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·