Kraj vyhlašuje 1. ročník soutěže „Dobrota Karlovarského kraje“

26.06.2017 15:47

                                                                                           

 

 Kraj nabízí výrobcům a farmářům z našeho regionu příležitost představit zájemcům ty nejkvalitnější masné, mléčné či pekařské výrobky z jejich produkce. Přihlásit je mohou do soutěže „Dobrota Karlovarského kraje“, která zároveň reprezentuje nově vzniklou značku prvního ročníku krajské soutěže regionálních potravin.

Organizátorem soutěže je Střední zemědělská škola Dalovice, jejím vyhlašovatelem a správcem značky je Karlovarský kraj. „Chceme mnohem více zviditelnit a podpořit ty nejlepší výrobky z kvalitních surovin, které vznikají v našem regionu. Byl bych rád, kdyby se přihlásilo co nejvíce zemědělců a výrobců, abychom lidem mohli představit to nejlepší, co se v našem regionu pěstuje a v oblasti potravinářství vyrábí,“ uvedl krajský radní Karel Jakobec. 

Ucházet se o získání značky mohou fyzické nebo právnické osoby, které jsou provozovatelem potravinářského podniku do 250 zaměstnanců, a to buď zasláním vyplněné přihlášky, nebo jejím osobním doručením na adresu Střední zemědělské školy Dalovice: SZeŠ Dalovice, Hlavní 27, 362 63 Dalovice. Přihlásit se lze od pondělí 26. června do pátku 7. července 2017.

Soutěžit mohou potravinářské nebo zemědělské výrobky v následujících pěti kategoriích:

1.       Masné výrobky,

2.       Mléčné výrobky,

3.       Pekařské a Cukrářské výrobky,

4.       Alkoholické a nealkoholické nápoje,

5.       Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované formě.

O vítězi v každé kategorii a ocenění značkou „Dobrota Karlovarského kraje“ rozhodne 14. července 2017 pětičlenná hodnotitelská komise složená ze zástupců Karlovarského kraje, Krajské veterinární správy SVS pro Karlovarský kraj, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Agrární komory a Střední zemědělské školy Dalovice, p. o.

„Všem výhercům ve vypsaných kategoriích udělí 2. září 2017 na slavnostním vyhlášení výsledků hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová certifikát, jehož držitel bude oprávněn užívat logo „Dobroty Karlovarského kraje“ neomezeně, nezmění-li se charakter jeho výrobku,“ vysvětlil Karel Jakobec.

Podrobné informace k organizaci, pravidla soutěže, podmínky udělení a užívání značky, formulář přihlášky a další jsou zveřejněné na webu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (odkaz k nalezení zde: http://www.kr-karlovarsky.cz/zivotni/Stranky/index.aspx). S případnými dotazy je možné se obracet  na Ing. Zdeňka Perlingera ze SZeŠ Dalovice, p. o.

 

Zdroj: TZ  Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·