Kraj umožní všem zájemcům ucházet se o veřejné zakázky

12.05.2017 20:05

 

 

 

 Vedení Karlovarského kraje změnilo postup při zadávání zakázek malého rozsahu. Rada kraje schválila nová pravidla, kterými se při zadávání veřejných zakázek bude řídit nejen Karlovarský kraj, ale také jeho příspěvkové organizace.

 „Oproti dosavadní praxi chceme změnit postup zadávání zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou od 250 tisíc korun bez DPH. Změna spočívá v rozšíření okruhu oslovování dodavatelů. Pověřený pracovník zadavatele vyzve určený počet dodavatelů k podání nabídky a zároveň zahájí zadávací řízení postupem zakázky malého rozsahu otevřené s výzvou na profilu zadavatele. Znamená to, že o vyhlášení veřejné zakázky tohoto rozsahu budou informováni všichni potencionální dodavatelé, kteří sledují vyhlášení veřejných zakázek, a dozví se to zároveň veřejnost. Doposud se zakázek této velikosti mohli zúčastnit pouze oslovení dodavatelé. Změnou pravidel zadávání dochází k podstatně větší transparentnosti veřejných zakázek malého rozsahu,“ vysvětlila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Například v případě zakázek do dvou milionů korun bez DPH kraj dosud oslovoval 3 dodavatele, což se nyní změnilo.

Pravidla už jsou v platnosti a přesvědčit se o tom může každý zájemce, který by se chtěl v budoucnu zapojit do veřejných zakázek vyhlašovaných krajem či jeho příspěvkovými organizacemi, ať už jde o školy, domovy pro seniory nebo další instituce.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP
 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·