Kraj tradičně podpoří exkurze školáků na ekofarmy

02.03.2017 13:18

 

Karlovarský kraj i letos nabídne školám v regionu oblíbené exkurze na ekofarmy nebo do Centra environmentálního vzdělávání odpadového hospodářství v Černošíně. Dopravu na akce zajistí kraj pro školáky a jejich doprovod zdarma.

 

„Tento způsob podpory realizujeme již od roku 2010 a každoročně je zájem škol obrovský. Na všechny se sice pravděpodobně nedostane, ale v letošním roce se povedlo částku navýšit oproti loňsku na1,2 milionu korun. Rozšířili jsme také nabídku exkurzí,“ informoval krajský radní Karel Jakobec.

 

Objednávání exkurzí spustí krajský úřad 1. března2017. Nejdříve si škola dohodne termín na vybraném místě, následně vyplní a odešle přihlášku elektronicky na předepsaný kontakt krajského úřadu. Poté obdržípotvrzení s informací o dopravci, který bude přepravu zajišťovat. Přesný postup objednání je zveřejněn na krajských internetových stránkách Karlovarského kraje: http://www.kr-karlovarsky.cz/zivotni/Stranky/EVVO_skoly.aspx. V nabídce má kraj šest možností exkurzí: biostatek ve Valči, ekofarma Kozodoj ve Staré Roli, botanická zahrada v Bečově, farma v Krajském středisku ekologické výchovy při Školním statku Cheb, Vojenské lesy a statky a Centrum vzdělávání odpadového hospodářství Černošín.

 

Podle Karla Jakobce si pedagogové tuto formu podpory velice pochvalují, protože pro většinu škol by bylo kompletní financování exkurzí velmi nákladné a museli by do platby zapojit rodiče žáků. V roce 2016 se s krajským příspěvkem uskutečnilo 243 exkurzí na farmy, kterých se účastnilo8930 dětí. Uspořádalo se rovněž60 výjezdů do Černošína pro 2482 dětí.

 

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·