Kraj se bude nově starat o 25 km dalších silnic

13.01.2016 15:22

 

 

 V souvislosti se zákonem o zrušení vojenského újezdu Brdy a o stanovení hranic vojenských újezdů přechází nově do vlastnictví Karlovarského kraje některé silnice a mosty ve Vojenském újezdu Hradiště.  Do sítě krajských silnic II. a III. tříd v regionu bude zařazeno celkem 25 kilometrů silnic včetně osmi mostů.

 

„Jedná se o silnice III. třídy například v okolí Albeřic, Dolní Lomnice nebo Malého Hlavákova

a o mosty například v Lučinách, Radošově, Březině nebo Albeřicích. Na silnicích byly provedeny opravy výtluků, seřezání krajnic, vyčištění příkopů, opravy svodidel. Dá se říci, že jejich stav je srovnatelný s ostatními komunikacemi III. třídy v Karlovarském kraji a bude se na nich provádět běžná údržba. Pouze na silnici nad Kyselkou směrem na Dolní Lomnici počítáme v budoucnu s nutnou sanací přilehlých svahů,“ upřesnil hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

 

Ve špatném stavu je také silnice (č. III/00627) na Činov, a to v místech, kde už je místní komunikací a Krajská správa a údržba silnic ji nemá ve své správě. Konkrétně se jedná se o silnici vedoucí ke skládce Činov, která je značně zatížená nákladní dopravou.

 

Podlenynější výše příspěvku Karlovarského kraje na zimní a letní údržbu silnic II. a III. tříd v Karlovarském kraji vychází asi112 tisíc Kč na zimní a letní údržbu na 1 km silnic. „Na základě  tohoto propočtu tedy bude možno na celkovou údržbu silnic ve vojenském újezduvyčlenit zhruba 2, 8 milionu korun ročně. Nejedná se však o souvislé opravy a opravy většího stavebního rozsahu, ale pouze o zimní a běžnou letní údržbu,“ uvedl ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Zdeněk Pavlas.Do současnosti se Karlovarský kraj staral o 1820 km silnic II. a III. tříd.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·