Kraj se angažuje v problematice zásobování obyvatel teplem

03.04.2012 08:42
Ze seminare

Karlovarský kraj pořádal seminář pro starosty měst a obcí s vybudovaným systémem centrálního zásobováním teplem (CZT). Kvůli rostoucí ceně tepla má vedení kraje obavy z masového odpojování obyvatel od centrálního zásobování, což by mělo za následek další zdražování. „Chceme otevřít diskusi nad problémem, kterému se zřejmě nevyhneme,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Borka.

Hejtman Josef Novotný, který byl rozčarován z malé účasti na semináři, zdůraznil, že kraj nelobbuje za žádný zdroj tepla. „Hlavní je, aby lidé odebírali teplo za takovou cenu, která je nebude nutit hledat jiné zdroje a lákat k tomu, aby si ve snaze ušetřit topili plasty a dalšími látkami škodícími životnímu prostředí,“ řekl hejtman s tím, že podle tabulky, kterou má k dispozici od Energetického regulačního úřadu, byla v letech 2007 až 2011 průměrná cena za gigajoul tepla v Karlovarském kraji vždy vyšší než průměrná cena v ČR.

Také podle jednatele společnosti Ites Kladno, která vyhodnocovala Územní energetickou koncepci Karlovarského kraje, Václava Hrabáka, je nutné CZT ve městech stabilizovat. „K celkovému pohledu ale schází nová energetická koncepce státu, která by měla být předložena v dohledné době,“ dodal Hrabák.

Že zájemců o odpojení od CZT přibývá, potvrdila starostka Nové Role Jitka Pokorná. „Nabalí se na ně firmy, které se předhánějí v nabídkách. Snažím se jim vysvětlit, že to bude mít dopad na ty, kteří v systému zůstanou i na životní prostředí. Pokud ale slyší jen na to, že budou za teplo platit méně, nemám argumenty,“ řekla starostka.

S tím by měl podle náměstka hejtmana Jaroslava Borky starostům pomoci akční plán zpracovaný v rámci krajské energetické koncepce. Vedle toho má být věnována pozornost i osvětě zaměřené na úsporu paliv a obnovitelné zdroje energie a svolána porada s představiteli energetických společností, které vyrábějí teplo v systému CZT. „S těmi by měla být projednána především tvorba ceny tepla a technický stav zařízení. Zároveň by měla být navržena opatření, která povedou k udržitelnému rozvoji teplárenství,“ dodal náměstek Borka.

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·