Kraj rozdělí peníze na sociální služby

09.02.2016 13:57

 

 Dotaci 282,7 z požadované sumy 401 milionů korun dostane Karlovarský kraj v roce 2016 od státu na sociální služby v regionu. Jde o přibližně stejnou částku jako vloni, kdy ovšem další část sociálních služeb ve výši 59 milionů byla hrazena prostřednictvím individuálních projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

„Současně mají poskytovatelé sociálních služeb povinnost podle nařízení vlády navýšit zaměstnancům platy. Je tedy zřejmé, že vzhledem k výši obdržené částky bude nutné stejně jako v minulých letech požádat ministerstvo práce a sociálních věcí o dofinancování sociálních služeb. Potřebnou sumu za všechny kraje nyní podle podkladů z jednotlivých regionů zpracovávám do souhrnného návrhu, který projedná komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti příští týden na zasedání v Ústeckém kraji,“ uvedl místopředseda komise a náměstek hejtmana pro sociální věci Miloslav Čermák.

Finanční prostředky rozdělí Karlovarský kraj mezi více než stovku organizací, které přímo pečují o klienty, aby jim usnadnily život. Částku určenou na pokrytí provozních a osobních nákladů poskytovatelů sociálních služeb kraj doplní z vlastního rozpočtu v rámci svého dotačního řízení o dalších 19,5 milionu korun. Celkem i s prostředky od státu tedy vydá 302,2 milionu korun. O konečném rozdělení financí jednotlivým poskytovatelům rozhodne 25. února na svém zasedání krajské zastupitelstvo.

„V roce 2016 poprvé Karlovarský kraj udělí dotace formou takzvané vyrovnávací platby, v souladu s předpisy Evropské unie. Zároveň je vyplatí pouze těm organizacím, které byly zařazeny do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji a které obdrží pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Nastavený systém financování je transparentní, objektivní a probíhá na základě předem známého vzorce,“ řekl Miloslav Čermák. Síť tvoří terénní, ambulantní služby a lůžková zařízení.

Do mechanismu rozdělování dotací zároveň Karlovarský kraj zapracoval kontrolu, zda dotované sociální služby jsou potřebné, dostupné, kvalitní a efektivní. Organizace používají takzvané Regionální karty sociálních služeb, když mapují nepříznivou situaci svých klientů a vyhodnocují, jaká pomoc je pro ně nejpotřebnější.

O rozdělení účelových státních dotací na sociální služby kraje rozhodují teprve druhým rokem. Dříve šlo o výsadu ministerstva práce a sociálních věcí. „Prokázalo se, že jsme připraveni agendu financování bez problémů převzít. Je zřejmé, že rozhodnutí převést financování sociálních služeb na jednotlivé kraje bylo správné. Umožňuje nám přehodnotit priority a nastavit síť sociálních služeb podle jejich potřebnosti pro občany,“ vysvětlil Miloslav Čermák.

Karlovarský kraj při tom zohledňuje demografický vývoj směřující ke stárnutí populace. Podporuje proto hlavně rozvoj terénních sociálních služeb, aby klienti díky práci zejména pečovatelských služeb a osobním asistencím mohli zůstat ve svém přirozeném domáckém prostředí co nejdéle.

Organizace, poskytující sociální služby v regionu, mají letos jistotu, že se na rozdíl od minulých let v prvním čtvrtletí neocitnou v nouzi a bez finančních prostředků, nutných k udržení provozu. Karlovarský kraj jim bezúročně půjčí celkem 14,8 milionu korun, aby překlenuly krizové období, než dotace na jejich celoroční činnost s obvyklým zpožděním uvolní ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·