Kraj řeší stěhování nájemníků z bytů v havarijním stavu

25.05.2017 13:56

 

Kvůli havarijnímu stavu stropních konstrukcí se budou muset vystěhovat nájemníci z bytů ve „staré budově“ Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech. Ze statického posouzení vyplynulo, že vstup do budovy bude zakázán. Rozhodnutím Stavebního úřadu v Karlových Varech se nakonec stěhování ještě musí urychlit. Zástupci Karlovarského kraje se sešli s lidmi z jednotlivých bytů, aby s nimi probrali možnosti, jak vzniklou situaci řešit.

 Už před časem byla ředitelka školy nucena přesunout výuku z prostor, kde bylo zapotřebí provést zabezpečovací práce. „Na základě dalšího statického posudku došlo k podstojkování prostor školy i bytů s tím, že bude nezbytné nájemníky vystěhovat. Vedení kraje se proto obrátilo na zástupce města Karlovy Vary s prosbou o pomoc při hledání náhradního ubytování a vhodných nebytových prostor pro umístění věcí z vystěhovaných bytů. Ustanovili jsme koordinační tým k prověření možnosti volných ubytovacích kapacit v budovách, které vlastní kraj. Nabídli jsme nájemníkům například volné byty v Chebu, ale zatím o ně nebyl zájem. Aktuálně jednáme i s obcí Dalovice, jež nabídla možnost ubytování, a s dalšími městy. Jejich vstřícnost bych chtěl moc ocenit,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.

Úředníci krajského úřadu se také setkali s každým z nájemníků, aby s nimi hovořili o požadavcích na ubytování a dalších možnostech. „Většina nájemníků je sama aktivní při hledání nového ubytování, v současnosti si už ve čtyřech případech z osmi celkových našli lidé náhradní bydlení sami. Pro další se snažíme najít řešení v podobě umístění v jiných bytech, či domě s pečovatelskou službou,“ dodala ředitelka krajského úřadu Martina Vránová s tím, že kraj poskytne nájemcům maximální součinnost při hledání bytů a škola jako pronajímatel uhradí nájemcům náklady vzniklé se stěhováním. Po přechodnou dobu, než budou mít všichni zajištěné nové bydlení, jim bude k dispozici prostor v Domově mládeže a školní jídelny v Karlových Varech Drahovicích i se stravováním.

„Rada kraje schválila poskytnout pro každou bytovou jednotku zálohu 10 tisíc korun především na zajištění stěhování. A protože jde skutečně o tíživou situaci, ve které se nájemci ocitli velmi nečekaně, navrhli jsme ještě pro každou bytovou jednotku finanční dar ve výši 40 tisíc korun jako pomoc při hledání náhradního bytu. Samozřejmě jsme si vědomi, že náhlé stěhování může být zejména pro starší obyvatele bytů velký problém, který taková částka nevyřeší, ale aspoň v první chvíli jim může pomoci,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Dalibor Blažek. Kraj zajistí ostrahu budovy v havarijním stavu, kam bude i nadále platit zákaz vstupu. 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·