Kraj přispívá na údržbu cyklostezek po celém regionu

03.12.2015 20:16

 

Karlovarský kraj coby vlastník v současnosti zajišťuje údržbu 34 kilometrů páteřní Cyklostezky Ohře. Na správu sítě dalších cyklostezek v regionu každoročně přispívá. V letošním roce vydal na příspěvcích do rozvoje cyklistické infrastruktury 3, 8 milionu korun.

Kraj v rámci cyklostezky Ohře v minulých letechnově vybudoval s přispěním evropských fondů 18 km cyklostezky s celkovými náklady necelých 164 milionů korun. Z  toho téměř 142 milionů pokryly evropské dotace. Kraj se tak stal vlastníkem nového majetku, u něhož je v rámci pravidel dotačních programu nutné zajistit po dobu pěti let tzv. udržitelnost projektu. „I kdyby tady taková podmínka nebyl, přesto se kraj musí o svůj majetek starat a plnit tak svou povinnost zajistit bezpečný pohyb všech lidí na cyklostezce,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik. Údržbou Cyklostezky Ohře kraj pověřil Krajskou správu a údržbu silnic. V letošním roce kraj převzal dalších 16 km cyklostezky mezi Sokolovem a Kynšperkem nad Ohří, kterou nechalo vybudovat Ministerstvo financí ČR. Náklady šly z fondu na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. „Tím se navýšila částka na údržbu, která zatím dosahovala asi 769 tisíc korun ročně. Navýšené náklady pro příští rok vložíme přímo do provozního příspěvku silničářů,“ vysvětlil Jakub Pánik.

O další úseky cyklostezky Ohře, které nejsou ve vlastnictví Karlovarského kraje, se starají města Cheb, Kynšperk nad Ohří, Sokolov nebo Loket, ale i obce Šemnice, Kyselka či Velichov. „Snažíme se obcím pomoci, protože víme, že některé z nich jen obtížně najdou ve svých rozpočtech peníze na údržbu cyklostezek. K tomu slouží krajský dotační program na rozvoj cyklistické infrastruktury. Získané peníze se dají využít nejen na výstavbu nových úseků, ale i na údržbu nebo nové značení. V letošním roce jsme poskytli celkem 3, 8 milionu korun pro 20 žadatelů napříč krajem,“ upřesnil náměstek. Jedním z žadatelů bylo například město Boží Dar, které obdrželo 200 tisíc korun na projektovou dokumentaci cyklotrasy města Boží Dar, úsek Kaffenberská – Myslivny.Dalším dotačním programem kraje směřující kromě jiného na rozvoj cyklistiky je „Program obnovy venkova“ a dotační titul na podporu aktivit v cestovním ruchu.

Obce ale mohou chybějící finance získat i z dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, který je pravidelně vyhlašován již od roku 2008.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·