Kraj přispěje na značení

04.04.2013 12:50

I v letošním roce chce kraj podpořit aktivity Klubu českých turistů (KČT), který se dlouhodobě zabývá údržbou a značením turistických a cyklistických tras a stezek na území regionu. Pokud to schválí krajské zastupitelstvo, získá KČT příspěvek ve výši 300 tisíc korun.

Karlovarský kraj dlouhodobě podporuje aktivity na zlepšení stavu v oblasti rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky. Na obnovu poškozeného značení a na nové značení poskytuje Karlovarský kraj příspěvky již od roku 2003.

„V současné době Klub českých turistů spravuje na území Karlovarského kraje 1 942 km cyklistických tras. Kvalitní cyklistická infrastruktura, mezi níž patří i značení cyklistických tras, má ve svém důsledku i velký vliv na výrazně vyšší zájem domácích i zahraničních cykloturistů o Karlovarský kraj a projevuje se ve zvýšené návštěvnosti,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

V roce 2013 by měl Klub českých turistů na značení a údržbu cyklotras vynaložit částku cca 320 000,- Kč. „Z příspěvku kraje bude hrazena údržba značení cyklotras v Karlovarském kraji v obvodech Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a zpracování projektů a vyznačených cyklotras Stará Role - Jenišov – Loket v délce 12 km a Březová – Stanovice – Hlinky – Krásné Údolí – Otročín v délce 28 km,“ uzavřel Petr Navrátil.

 

http://img3.rajce.idnes.cz/d0303/7/7955/7955286_d4588dcbe3caecb56780dc22ef76797e/images/cyklisti_kvpoint.cz.jpg

 

 

 

Zdroj: Krajské listy

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·