Kraj přispěje na budování a údržbu lyžařských tras

02.06.2017 20:24

 

 

Stejně jako v uplynulých letech i v tomto roce Karlovarský kraj podpoří budování a údržbu lyžařských běžeckých tras v regionu. Letos pro tyto účely vyčlenil ze svého rozpočtu přes 1,1 milionu korun. Zájemci mohou podávat žádosti o dotace v termínu od 1. do 15. července.

Karlovarský kraj dlouhodobě podporuje aktivity v oblasti rozvoje běžeckého lyžování. „Jedná se o každoročně vyhlašovanou výzvu, přičemž celkový objem finančních prostředků pro tento rok činí 1 130 000 korun. V souvislosti s rostoucím zájmem o běžecké lyžování jsme rovněž hovořili o tom, že by bylo potřeba alokovanou částku v příštích letech ještě navýšit,“ uvedl radní pro regionální rozvoj, projektové řízení a informatiku Josef Janů.

Dotace jsou poskytovány obcím, jejich příspěvkovým organizacím, mikroregionům, spolkům, nadacím a jiným právnickým a fyzickým osobám. Žadatelé mohou získat až 50 procent z celkových předpokládaných nákladů projektu, maximálně však 300 tisíc korun. Základními kritérii pro poskytnutí příspěvku jsou soulad projektu se schválenými rozvojovými dokumenty, s aktivitami dotačního programu a jeho přínos pro spoluvytváření systému lyžařských běžeckých tras v regionu. Podrobná pravidla najdete na internetových stránkách Karlovarského kraje v záložce „Dotace“.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·