Kraj připravuje vizi dostavby karlovarské nemocnice

10.01.2016 17:36

 Karlovarský kraj připravuje návrhy na dostavbu karlovarské nemocnice i vizí, jak by mohl její areál ideálně vypadat na konci změn za osm až deset let. Koncept umístění a využití nových pavilonů připraví architekt do konce února na základě cílového zadání, na němž se shodlo vedení kraje a nemocnice. Počítá se se zbouráním většiny starých a nevyhovujících objektů, které zůstaly po nedávné centralizaci péče opuštěné.

První úspornější varianta načrtne v karlovarské nemocnici dostavbu zadní části páteřní budovy o pavilon s novým onkologickým pracovištěm, včetně lineárního urychlovače pro léčbu pacientů s nádorovými onemocněními (onkologické oddělení v chebské nemocnici zůstane zachováno v nezměněné podobě). Ze současného pavilonu C by se do moderních prostor v novém pavilonu mohlo přestěhovat interní oddělení, kardiologie, gastroenterologie a ambulance rehabilitace.Doplněný areál se pak neobejde bez dalších míst k parkování, která by mohl nabídnout napříkladparkovací dům stojící samostatně nebo jako podzemní součást pavilonu.

„Ve druhé maximalistické variantě by se do plánovaných dalších nových objektů v areálu nemocnice soustředily z jiných částí Karlových Varů i další krajské instituce, které mají na oblast zdravotnictví úzkou vazbu. Uvažujeme o přestěhování Střední zdravotnické školy a vyšší odborné zdravotnické školy, krajského dětského domova pro děti do tří let a transfúzní stanice. Do dubna letošního roku bychom po dalších jednáních mohli mít k dispozici koncepcibudoucnosti karlovarské nemocnice a jejího cílového stavu,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Jakub Pánik.

Letos chce mít přesnou představu o budoucí konečné podobě všech tří nemocnic v kraji. „Je to důležité pro plánování investic v příštích letech a také pro hledání vnějších zdrojů případného financování,“ doplnil Jakub Pánik.

Jasná už je vize pro chebskou nemocnici. Díky centralizaci péče za půl miliardy korun vzniknou pod jednou střechou během necelých tří let například nové operační sály a prostory pro dětské a gynekologicko-porodnické oddělení. Ideální cílový stav, ze kterého by vyplynuly priority a náklady na další investice, chce vedení kraje zjistit také v nemocnici v Sokolově.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·