Kraj představil podobu přijímaček na střední školy

28.12.2016 12:27

 

Rada Karlovarského kraje projednala záměry počtu přijímaných uchazečů do prvních ročníků jednotlivých středních a vyšších odborných škol zřizovaných krajem a stanovila kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018. Oproti předchozím letům došlo k upravení podmínek pro zdravotnické obory.

Pro budoucí středoškoláky, kteří budou podávat přihlášku na obor zakončený maturitou, zajišťuje testy CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. V prvním kole přijímacího řízení musí složit jednotnou zkoušku z českého jazyka a matematiky a dosáhnout stanoveného počtu bodů. Ten se dříve lišil pro gymnázia a pro ostatníškoly. „V letošním roce jsme však vyčlenili i zdravotnické obory, kterým jsme zmírnili podmínky pro splnění testů z matematiky. Jsem velmi rád, že k této změně došlo. Budoucí zdravotníci taklépe zvládnou přijímací řízení a budou moci snadněji nastoupit ke studiu,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.

Celková váha testů v přijímacím řízení je stanovena na 70 procent u gymnázií, u ostatních oborů pak na 60 procent. Ve zbylých 30 nebo 40 procentech školy zohledňují vysvědčení a účast ve školních soutěžích. Zájemce o studiummůže podat přihlášku až na dvě střední školy nebo na dva obory v rámci jedné školy. V prvním kole přijímacího řízení má pak každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku formou didaktického testu dvakrát, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·