Kraj poskytne dotaci na likvidaci invazních druhů rostlin

20.01.2016 13:48

) V letošním roce začíná desetileté období takzvané udržitelnosti krajského projektu, který se zaměřil na omezení výskytu invazních druhů rostlin. Kraj jej realizoval v uplynulých dvou letech na téměř 6 300 hektarech území regionu s dotací z Operačního programu Životní prostředí.Cílem projektu bylo významně snížit výskyt bolševníku velkolepéhoa křídlatek na téměř celém území a ukázat, že likvidace invazních rostlin je při dodržení vhodné metodiky účinná a omezení jejich výskytu je reálné. Na podporu udržení výsledků projektu kraj nyní nabídne zodpovědným vlastníkům pozemků dotační program na podporu likvidace rostlin.


„Kraj bude zajišťovat monitoring projektového území a sledovat další vývoj lokalit, způsob a účinnost likvidace invazních rostlin vlastníky pozemků. V případě zjištění nedostatků bude vlastníkupozorněn na neplnění svých zákonem stanovených povinností daných zákonem o rostlinolékařské péči a zákonemo ochraně přírody a krajiny,“ vysvětlil krajský radní Josef Hora. Bude-li vlastník liknavý v plnění svých povinností nadále a ohrozí tímzachování výsledku projektu, krajbude muset zajistitodstranění rostlin na vlastní náklad. Na krajských pozemcích bude likvidovat invazní rostliny Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Na likvidaci invazních rostlin v roce 2016 vyčlenil Karlovarský kraj celkem 15 milionů korun. Kromě nákladů na monitoring a likvidaci na vlastních nebo problémových pozemcích je v této částce zahrnuta i dotace vlastníkům.„Na podporu těch, kteří chtějí bolševník a křídlatky na svých pozemcích zodpovědně likvidovat, jsme připravili dotační program „LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI“, jeho pravidla a podmínky schválila 18. ledna Rada kraje a po schválení zastupitelstvem budou zveřejněny na krajských webových stránkách. Příjem žádostí se předpokládá začátkem dubna,“ uvedl Josef Hora.

Nutnost zodpovědného přístupu vlastníků pozemků v následujících letech zdůraznila také manažerka projektu Lenka Pocová: „První fáze boje s invazními rostlinami, celoplošná likvidace v terénu, skončila. Ukázalo se, že rostliny je možné při dodržení metodik účinně potlačit.  Nyní začíná další, delší a obtížnější fáze a tou je boj s naší lhostejností k této problematice. Pokud bude k problému laxně přistupovat jak vlastník, tak veřejnost, nikam se neposuneme. Kraj udělal v této věci velký kus práce, nyní je řada také na ostatních.“

Mapy výskytu rostlin jsou veřejně k dispozici na webových stránkách projektu (http://gis.kr-karlovarsky.cz/heracleum-public) a portál Heracleum poskytuje příslušným úřadům, veřejnosti i vlastníkům veškeré údaje k pozemkům a lokalitám vč. jejich historie.Výsledkem projektu omezení výskytu invazních rostlin je pokles výskytu křídlatky na 30 procent, celková výměra bolševníku klesla na 21 procent původních ploch.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·