Kraj pokračuje v obnově Nemocnice Sokolov

08.06.2016 14:44

 Karlovarský kraj pokračuje v postupné obnově Nemocnice Sokolov.V tomto měsíci zahájil další dvě stavební akce v celkové hodnotě 45,5 milionu korun. Tou první je kompletní rekonstrukce 3. nadzemního podlaží v pavilonu B, kde pro pacienty připraví chirurgické oddělení s kapacitou 41 lůžek.

„Cílem je postupná modernizace pavilonu. Po přestavbě bude oddělení lůžkové chirurgie odpovídatpožadavkům současné medicíny a představám pacientů. Rekonstrukce, kterou hradí Karlovarský kraj ze svého rozpočtu, vyjde na 36,5 milionu korun,“ řekl hejtman Martin Havel.

Jako zhotovitel byla vybrána společnost Swietelsky stavební s. r. o.Práce má dokončit nejpozději 3. ledna 2017.Zakázka spočívá v dispozičním uspořádání levé a pravé části 3. patra, kde po úpravách vzniknou dvě stanice chirurgického oddělení s 41 lůžky a potřebným technickým zázemím. Bude nutné vybourat dělící příčky a jiné vyzdít, vybudovat nové podlahy a podhledy, položit podlahové krytiny, doplnit vnitřní omítky, vyměnit svítidla, zřídit nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny, vzduchotechniky, medicinálních plynů a nakoupit vybavení. Součástí této akce je i úprava střechy nad centrálním schodištěm pavilonu B a příprava na rekonstrukci 4. nadzemního podlaží s operačními sály.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2016_1/20160608144553_001_ls.png

Druhou stavební akcí, kterou Karlovarský kraj v areálu Nemocnice Sokolov provádí, je oprava opěrné zdi nad pavilonem C. „Postupným bouráním a betonáží konstrukce vyřešíme havarijní stav stěny. Také bude nutné sejmout zvětralou část skály a vybudovat gabionovou zeď a oplocení. Tyto práce si vyžádají výdaje ve výši 9 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Jakub Pánik.

Kraj současně vylepšuje i Karlovarskou krajskou nemocnici. V Karlových Varech za více než 70 milionů korun buduje na lůžkovém pavilonu C nástavbu, do které se z nevyhovujících prostor přestěhuje plicní oddělení. Práce by měly být hotovy do konce roku a na financování se podílí i město Karlovy Vary a ministerstvo zdravotnictví. Stavební práce zahrnují také kompletní rekonstrukci pavilonu - opravu výtahů, balkónů a zateplení fasády, v objektu bude provedeno požárně bezpečnostní řešení podle požadavků Hasičského záchranného sboru. Zvýší se standard poskytované zdravotní péče a zlepší se provázanost lékařských oborů.

Zároveň se řeší i kompletní dostavba Nemocnice Cheb. Díky centralizaci péče za půl miliardy korun vzniknou pod jednou střechou například nové operační sály a prostory pro dětské a gynekologicko-porodnické oddělení.

 

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·