Kraj podpořil přírodovědné a technické vzdělávání

07.08.2015 18:39

Rekonstruované a nově vybavené učebny či laboratoře ve školách – to je mimo jiné výsledek krajského projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0004.Jeho hlavním cílem bylo investičně a metodicky podpořit přírodovědné a technické vzdělávání na středních a základních školách v Karlovarském kraji a umožnit žákům práci s moderními přístroji.

Peníze na uskutečnění projektu kraj čerpal z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu. „Celková částka dotace činípřes 53 miliony korun. Projekt se realizoval v období od 1. září 2013 do 30. června 2015. Zapojilo se do něj celkem 12 středních škol a gymnázií, které spolupracovaly se60 základními školami,“ upřesnil krajský radní Edmund Janisch.

V rámci projektu nechal kraj vybudovat, zrekonstruovat a vybavit učebny, laboratoře a pracoviště pro odborný výcvik. „Podařilo se nám například v Integrované střední škole v Chebu vybavit učebny dřevozpracujících a elektrotechnických oborů moderním strojním a měřícím zařízením, v Gymnáziu Ostrov jsme zcela nově zřídili a vybavili 3D laboratoř, vzniklo robotické pracoviště na Střední průmyslové škole v Ostrově. Dále proběhla rozsáhlá rekonstrukce dvou laboratoříStřední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech tak, aby tyto prostory, které sloužily více jak padesát let, odpovídaly požadavkům pro výuku na současné evropské úrovni,“ uvedl radní.

Inovované učebny využili učitelé v rámci projektu pro odborné vyučování, které doplnily přednášky odborníků z praxe a exkurze, jež se vztahovaly k aktuálně probíranému učivu. V odpoledních hodinám měli žáci možnost navštěvovat ve škole některý z řady kroužků se zaměřením na přírodovědnou oblast, chemii nebo stavebnictví.

Součástí projektu se stala také podpora vzájemné spolupráce základních a středních škol a firem. „Žáci ze základních škol absolvovali vyučovací hodinu daného předmětu přímo v moderně vybavené učebně střední školy. Ve volném čase pak docházeli na kroužky, které většinou organizovala příslušná střední škola. Zmíním například kroužek robotiky na SPŠ Ostrov, kroužek přírodopisu na Gymnáziu a Obchodní akademii Mariánské Lázně nebo kroužek Mapování přírody na Střední lesnické škole Žlutice, kde žáci pracovali s lesnickými sadami,“ vysvětlil Edmund Janisch.

Projekt se zaměřil ina rozvoj jazykové vybavenosti žáků.Střední živnostenská škola v Sokolově vytvořila dva slovníky výrazů a spojení z dřevozpracujícího odvětví, a to Česko – německý a Česko – anglický slovník. Pedagogové Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech vytvořilidvě nové elektronické učebnice. První z nich „Základy technologie skla a sklářských materiálů“ obsahuje základní učivo obecné technologie a sklářských materiálů pro všechna zaměření sklářských oborů. Druhá učebnice „Sklářské stroje“ mapuje téma, ježna trhu učebnic dosud zcela chybělo.Cílem projektu se stala rovněž metodická podpora škol zahrnující celokrajská setkání metodiků a vedoucích předmětových komisí.

Realizace akce umožnila žákům zapojených škol získat představu o studiu technických i přírodovědných oborů na střední anebo vysoké škole a možnostech následného uplatnění v praxi. Přínosem pro žáky základních škol bylamožnost poznatatmosféru výuky na střední škole.Do uskutečnění projektu se zapojily desítky pedagogů, metodiků a dalších zúčastněných, díky nimž se podařilo úspěšně završit naplánované aktivity.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·