Kraj podpoří vlastníky a nájemce pozemků

08.03.2017 09:17

 

 

Stejně jako loni, i letos, bude Karlovarský kraj rozdělovat dotace na likvidaci bolševníku velkolepého, křídlatky a netýkavky žláznaté. O příspěvky ve výši až 300 tisíc korun mohou žádat nejenom vlastníci, ale nově i nájemci pozemků.

 

„Dotační program byl zřízen za účelem pomoci vlastníkům a nájemcům pozemků, kteří se ze zákona musejí starat o pozemky, ježjsouzasaženyvýskytem invazních druhů rostlin. Celkový objem finančních prostředků určených pro letošní rok činí jeden milion korun a žádosti bude možné předkládat v termínu od3. do 13. dubna,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

 

Dle zkušeností z loňského roku došlo k úpravě dotačníchpravidel. Nejvýznamnější změnou je především rozšíření okruhu žadatelů o nájemce pozemků, které jsou zahrnuty v Informačním systému Heracleum. Rovněž byla navýšena maximální částka na jednoho žadatele z původních 150 tisíc korun na 300 tisíc korun a jednotková cena dotace na 10 tisíc korun za hektar.„Doufáme, že navýšením finančních prostředků a rozšířenímmožnosti nájemců pozemků žádat o dotaci částečně pomůžeme omezit další výskyt těchto vybraných invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji,“ doplnil Karel Jakobec.

 

Poskytované dotace jsou jednou z možností podpory desetileté udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“, který Karlovarský kraj realizovalv rámci Operačního programu životního prostředí v letech 2013 až 2015. Přesná pravidla dotačního programu jsou uveřejněna na internetových stránkách Karlovarského kraje.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·