Kraj podpoří kreativitu mládeže

19.06.2017 19:53

 

 

 

Od 1. do 24. dubna mohly regionální neziskové organizace pracující s mladými lidmi žádat o dotace v programu „Podpora kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji“. Částkou přesahující 150 tisíc budou nakonec podpořeni 4 žadatelé.

Cílem dotačního programu  je přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí, zejména prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti tak, aby dokázali využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál. Každý z žadatelů mohl získat dotaci ve výši maximálně 50 tisíc korun. Do stanoveného termínu bylo přijato 6 žádostí, přičemž výběrová komise doporučila Radě Karlovarského kraje ke schválení 4 projekty. „Celkový objem peněz, který si mezi sebou organizace rozdělí, činí 156 676 korun. Dotace jsou ze 70 procent hrazeny z prostředků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 30 procent pak jde z krajského rozpočtu,“ uvedl radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.

Dotaci získá obecně prospěšná společnost Český západ na volnočasové aktivity pro děti, především pak pro truhlářský a keramický kroužek. Podpořena budou i střediska Junáka Arnika Horní Slavkov a Dakota Cheb, která prostředky využijí na méně obvyklé rukodělné aktivity, jako je například výroba šperků, drátování, vázané stavby a podobně. Peníze poputují také ke Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Horní Slavkov/Loket, kde poslouží na muzikoterapii a výtvarné workshopy.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·