Kraj podpoří budování a údržbu lyžařských běžeckých tratí

08.08.2016 13:30

 

 

Stejně jako v uplynulých letech i v tomto roce poskytne Karlovarský kraj dotace na budování a údržbu lyžařskýchběžeckých tras v regionu. Pokud to schválí krajské zastupitelstvo, města, obce a spolky si mezi sebou rozdělí téměř 1,6 milionu korun.

„Karlovarský kraj dlouhodobě podporuje aktivity v rozvoji běžeckého lyžování. V nadcházející zimní sezóně bude s naším přispěním upravováno celkem 519 kilometrůtras.V porovnání s loňským rokem je to o 61 kilometrů více. Tratě budou zpravidla udržoványjednou až třikrát týdně, v některých lokalitách dokonce čtyřikrát týdně,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Dotaci ve výši 300 tisíc korun získá napříkladobecně prospěšná společnost První Krušnohorskána pravidelnou zimní údržbu v oblasti centrálního a západního Krušnohoří a na letní údržbu zaměřenou především na prořezy porostů, opravy lávek a mostků a úpravy nevyhovujícího povrchu cest. Celkem se společnost stará o 120 kilometrů běžeckých tras. Stejnou částku dostane od Karlovarského kraje i město Boží Dar na údržbu běžeckýchstop o délce 75 kilometrů. Podpořena bude takéstrojová úprava 66 kilometrů běžeckých tratí na Kraslicku, na kterou Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka obdrží 198 tisíc korun.

Obecně prospěšná společnost První Krušnohorská navíc požádala Karlovarský kraj o poskytnutí individuální dotace na pořízení sněžné rolby na úpravu běžeckých stop.„Na české straně Krušných hor je k dispozici pro rozsáhlou oblast mezi Nejdkem, Novými Hamry, Jelením a Bublavou pouze jedna rolba, která je již za hranicí své životnosti. Vzhledem k tomu, že malé obce ani města nemají dostatek finančních prostředků na nákup tohoto velmi nákladného stroje, rozhodli jsme jej podpořit. Pokud to schválí krajské zastupitelstvo, obecně prospěšná společnost dostane 1,3 milionu korun,“ dodal hejtman.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·