Kraj plánuje opět nabídnout možnost vysokoškolského studia v Sokolově

28.11.2014 19:50

 

 Karlovarský kraj má zájem o pokračování činnosti odloučeného pracoviště Západočeské univerzity Plzeň v Sokolově.Inicioval proto společné setkání se zástupci Západočeské univerzity Plzeň, města Sokolov, ISŠTE Sokolov i Krajské hospodářské komory. Účastníci jednání se shodli na tom, že by univerzita pro příští akademický rok mohla uchazečům o vysokoškolské studium nabídnout nový obor technického směru.

V tomto školním roce zahájil kraj společně s univerzitou na Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov provoz odloučeného pracoviště Fakulty strojní. „Byla to ideální příležitost pro zájemce o vysokoškolské studium nastoupit ke studiu přímo v regionu a vzdělávat se v oboru, který je žádaný na trhu práce. O studium byl velký zájem, proto chceme na tuto spolupráci s univerzitou navázat a nabídnou pro příští školní rok studium tentokrát elektrotechnického oboru,“ uvedl hejtman Josef Novotný.

Jak uvedl děkan Fakulty elektrotechnické ZČU Jiří Hammerbauer, univerzita by mohla zahájit výuku bakalářského studijního programu Aplikovaná elektrotechnika pro školní rok 2015/2016. „Jednalo by se o kombinovanou formu studia.V Sokolově by o víkendech probíhala teoretická výuka, praktická soustředění by se konala na začátku zkouškového období v laboratořích v Plzni. Nezbytnou podmínkou zahájení výuky je opět dostatečný počet přihlášených zájemců,“ dodal děkan s tím, že by mělo jít nejméně o 50 studentů.

Podle proděkana Fakulty strojní Jiřího Staňka vytvořilo vedení ISŠTE Sokolovideální podmínky pro studenty i pedagogy. Stejně tak škola může nabídnout dobré zázemí i pro budoucí studenty elektrotechniky. „Nyní studuje v konzultačním středisku 56 budoucích strojařů, spolupráce funguje bez problémů. Dokonce firmy jsou ke škole vstřícnější, pochopily, že tímto způsobem skutečně mohou získat technicky disponované odborníky,“ poznamenal ředitel ISŠTE Sokolov Pavel Janus.

Spolupráce Karlovarského kraje s plzeňskou univerzitou přispívá k vyšší zaměstnanosti a vzdělanosti v regionu, což zdůraznila i rektorka ZČU Ilona Mauritzová:  „Je dobře, že jste přistoupili k výběru studentů ve vazbě na potřeby regionu, nyní jenutné apelovat na firmy, aby zaměstnance motivovaly k odpovědnému přístupu ke studiu. Studující zaměstnanci by měli vědět, že až studia dokončí, zohlední to firma například v odměňování.“

Všichni účastníci setkání podpořili myšlenku zapojit zaměstnavatele i do finanční podpory rozvoje vysokoškolského studia v kraji. „Karlovarský kraj má i na příští rok v rozpočtu vyčleněny peníze na zajištění vysokoškolského studia technického směru v kraji. Jsme ale přesvědčeni, že by se na tomto systému měly podílet i firmy, pro které je to investice do budoucna. V tomto směru tedy opakovaně apeluji na Krajskou hospodářskou komoru, aby nám pomohla zapojit zaměstnavatele,“ uvedl hejtman Josef Novotný.  Ten v závěru jednání navrhl, aby hospodářská komora vytvořila pracovní skupinu, která by řešila možné zapojení firem do podpory vysokoškolského vzdělávání v regionu.Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP
 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·