Kraj opět uspěl s žádostí o dotaci z EU na podporu zaměstnanosti.

02.12.2014 09:09

 

 

 Karlovarský kraj na počátku prosince zahajuje realizaci projektu s názvem „Zítra v práci“. Jedná se už o třetí projekt na podporu zaměstnanosti, s nímž kraj uspěl v žádosti o dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu. Zaměřuje se na ženy pečující o dítě do 15 let, které mají problém uplatnit se na trhu práce, ale také například na lidi se zdravotním omezením.

„V dnešní době se ukazuje stále důležitější téma péče o osobu blízkou, proto se náš projekt zaměří kromě matek také na tyto pečující osoby.  Budeme připravovat rovněž příležitosti pro lidi se zdravotním omezením a uchazeče o zaměstnání ve věku nad padesát let,“ vysvětlil Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje a gestor všech tří projektů Karlovarského kraje.

Další dva krajské projekty financované z EU se realizují od září letošního roku. Projekt s názvem „Nestůj a pojď“ poskytuje podporu mladým lidem ve věku do 25 let, projekt „Společně na trh práce v Karlovarském kraji“ naopak pečuje o klienty ve věku nad 50 let. „ Za velmi zásadní považuji, že v rámci všech tří projektů vzniknou nová pracovní místa. Karlovarský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi vytvoří 65 nových pracovních míst a finančně podpoří obsazení 10 volných pracovních míst,“ doplnil Miloslav Čermák.

Cílem projektů je podpořit klienty zapojené do projektů na trhu práce a zvýšit jejich konkurenceschopnost. Lidé procházejí motivačním kurzem, který je připravuje na komunikaci se zaměstnavateli, prostřednictvím osobních poradců jsou pak vedeni k dosažení cíle – získání zaměstnání. „ V našich poradenských centrech si klienti mohou nanečisto a v bezpečném prostředí nacvičit komunikační dovednosti, projdou příjímacím pohovorem a vždy dostávají okamžitou zpětnou vazbu, která je pro ně velmi cenná,“ popsala aktivity Hana Šnajdrová, manažerka projektu Nestůj a pojď.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·