Kraj opět přispěje na realizaci drobných vodohospodářských staveb

24.05.2017 17:09

 

 

 

Stejně jako v minulých letech i v tomto roce získají obce v regionu dotace na výstavbu či rekonstrukci kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod, zdrojů pitné vody či úpraven vod. Pokud to schválí Zastupitelstvo Karlovarského kraje, rozdělí si mezi sebou celkem 12,5 milionu korun.

Dotační titul Karlovarského kraje je určen všem malým obcím do dvou tisíc obyvatel, které nesplňují kritéria ostatních programů financovaných z fondů Evropské unie či národních zdrojů. Žadatelé mohou obdržet dotaci ve výši maximálně osmdesát procent z celkových uznatelných nákladů, maximálně však tři miliony korun.  Žádosti o podporu se v letošním roce přijímaly od 1. ledna do 28. února.

„Ve stanoveném termínu jsme obdrželi celkem devět žádostí o dotaci. Vzhledem k tomu, že jsme zaznamenali značný převis požadovaných finančních prostředků nad částkou, která byla pro tento program k dispozici, museli jsme přistoupit k poměrnému krácení dotací,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

S přispěním Karlovarského kraje dojde například k vybudování čističky odpadních vod v Tepličce. Obec má v současné době na obou březích kanalizační síť, která je zakončena septiky s přepadem do řeky Teplé. Tento způsob čištění odpadních vod je ovšem nevyhovující a platnost povolení k jejich vypouštění do povrchových vod končí na konci tohoto roku. Z dotace bude dále vystavěn kupříkladu vodojem na Bublavě. Obec byla doposud zásobována vodou z vrtů, jež svou vydatností a především kvalitou neplnily požadavky kladené na pitnou vodu. V letním období byly navíc některé studny úplně bez vody.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·