Kraj nechal zmodernizovat porodnici v sokolovské nemocnici

11.11.2015 13:28

 Karlovarský kraj dokončil obnovu dalších dvou částí Nemocnice Sokolov. Po rozsáhlých stavebních úpravách se pro rodičky otevírá zrekonstruované gynekologicko-porodnické oddělení v pavilonu E.Už v průběhu září stavbaři zateplili pavilon B.Obě investice, které přinášejí podstatně komfortnější zázemí pro pacienty i zdravotníky, vyšly celkem na 42,4 milionu korun z krajského rozpočtu.

Gynekologicko-porodnické oddělení se přestěhovalo donově přestavěné pravé části 4. nadzemního podlaží pavilonu E. Úpravy, které trvaly od letošního května, se dotkly dvou porodních sálů, prostor pro novorozence a sekčního sálu s nezbytným zázemím pro rodičky a zdravotnický personál. „Karlovarský kraj plní svůj slib a pokračuje v revitalizaci sokolovské nemocnice. Rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení stála 21,3 milionu korun. Nastávající maminky potřebují příjemné prostředí a kvalitní péči, věřím, že současnou podobu oddělení rozhodně ocení,“ řekl hejtman Martin Havel.

„Investic Karlovarského kraje si velice ceníme, vždyť jen během podzimu proběhla výměna oken a zateplení pavilonu B, nyní finišují práce na revitalizaci oddělení dlouhodobě nemocných a dnes otevíráme oddělení, kde se rodí nový život. Soustředíme se na kvalitu poskytované péče ve všech souvislostech a to se nám daří právě i díky podpoře kraje,“ doplnil předseda představenstva skupiny NEMOS David Soukup.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2014/20151111133127_001_ls.png

Stavební úpravy v připravované porodnici zahrnovaly vyzdění nových příček, položení nových podlah, vybudování podhledů, opravy vnitřních omítek, výměnu oken a dveří, rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, vzduchotechniky a medicinálních plynů. Vstup na oddělení odpovídá požárně bezpečnostním předpisům. Zhotovitelem byla firma Jurica a. s.

Stejná společnostprovedla výměnu oken a zateplení pavilonu B, což přinese značnou úsporu v nákladech na vytápění budovy. „Za tuto nezbytnou investiční akci, která trvala rok a přinese nemalé energetické úspory, zaplatil Karlovarský kraj 21,1 milionu korun. Není to zdaleka poslední příspěvek kraje k modernizaci Nemocnice Sokolov. V současné době se pracuje na rekonstrukci oddělení dlouhodobě nemocných v hodnotě přibližně 18 milionů korun a předpokládám, že v příštím roce bude kraj investovat do obnovy nemocnice v podobném finančnímu objemu jako letos,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Svou pozornost Karlovarský kraj věnuje také chebské a karlovarské nemocnici. Pro pacienty onkologického oddělení kraj pořídil moderní lineární urychlovač za téměř 100 milionů korun, který nahradil starý dosluhující přístroj. V Karlových Varech vrcholí stavební úpravy, které mimo jiné umožní přestěhování oddělení ze starých budov do nových prostor, tedy tzv. centralizaci lékařské péče. 

 

Zdroj: TZ  Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·