Kraj nechal v pavilonu B karlovarské nemocnice vyměnit okna a zrekonstruovat pokoje

28.08.2014 19:55

Karlovy Vary (28. 8. 2014)Devět nově zrekonstruovaných pokojů s plně vybaveným sociálním zázemím budou mít od nynějška k dispozici pacienti oddělení traumatologie a pacientky gynekologicko – porodnického oddělení Nemocnice Karlovy Vary.  Došlo také k výměně všech oken na jižní a východní straně budovy. Akci financoval Karlovarský kraj, který na ni z krajského rozpočtu vynaložil téměř 3 miliony korun.

Práce probíhaly v letních měsících tohoto roku. „ Chtěli jsme co nejméně zatížit běžný chod nemocnice a nekomplikovat pacientům jejich pobyt v nemocnici. Stavební akce byla proto velmi časově náročná, během čtyř týdnů se nejen měnila okna a budovaly koupelny, ale bylo nutné nově provést veškeré elektroinstalace na pokojích a rozvody kyslíku,“ popsal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Havel. Součástí prací byla také výměna podlahových krytin a výmalba prostor na obou odděleních. „Chirurgické oddělení má kvalitní tým, dobré vybavení a chyběl nám komfort pro pacienty. Ten už jim nyní můžeme nabídnout,“ uvedl primář chirurgického oddělení karlovarské nemocnice Pavel Novotný. Rychlost oprav a nové příjemné prostředí ocenil také primář gynekologicko – porodnického oddělení Tomáš Semerádt, podle nějž se v karlovarské porodnici v posledních letech provádí přes 800 porodů ročně.

Obnova karlovarské nemocnice tím rozhodně nekončí. „ Jsou připraveny stavební úpravy v pavilonu C, kde je třeba vyměnit stoupací vedení  zdravotechnických instalací. Práce se plánují na závěr roku, protože jsou náročné na odstávky dotčených zdravotnických provozů,“ dodal Martin Havel. Mezitím Karlovarský kraj vstoupí do soutěže o evropské dotace z ROP Severozápad, odkud by chtěl získat finance na připravovanou centralizaci lékařské péče. Taby znamenala především přestěhování těch oddělení nemocnice, jež jsou ve starých chátrajících budovách, do hlavních pavilonů. „Pacientům z Karlových Varů, ale i z dalších částí kraje se tak dostane potřebné zdravotnické péče v odpovídajících moderních prostorách, komfortnější zázemí budou mít k dispozici samozřejmě i lékaři, sestry a další personál,“ uzavřel Havel.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·