Kraj chce získat miliony na přestavbu Domova pro seniory „SKALKA“

27.01.2015 11:40

 

 Karlovarský kraj bude usilovat o další desítky milionů korun pro oblast sociálních věcí. Podal proto žádost o dotaci do výzvy programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zaměřené na obnovu materiálně technické základny zařízení sociálních služeb. Podle informací náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Miloslava Čermáka by měly finance jít na rekonstrukci budovy Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu.

 

Předpokládané celkové náklady projektu činí 42 miliony korun. „Dotace, o kterou jsme požádali, by měla dosáhnout 31, 5 milionu korun, Karlovarský kraj z vlastních zdrojů uhradí 10, 5 milionu korun. Investiční akce by se rozdělila na etapy a její dokončení se plánuje v roce 2017,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

 

Záměr zahrnuje kompletní rekonstrukci osmipodlažní obytné budovy domova i dvoupodlažního hospodářského pavilonu. „Chystají se zásadní stavební úpravy vnitřních prostor budovy a přístavba přízemí hospodářského objektu. Ve všech pokojích klientů bude stávající sociální zařízení přebudováno na bezbariérovou koupelnu s toaletou.  Počítáme také s rekonstrukcí gastroprovozu, tedy především kuchyně, přípravny jídel a skladových prostor, což souvisí se změnou systému stravování. Nevyhnutelná je kompletní přestavba rozvodů vody, ústředního vytápění a rozvodů elektro,“ popsal Miloslav Čermák. Stavebníci budou začínat v první etapě rekonstrukcí kuchyně a jejího zázemí, přístavbou společenské místnosti pro klienty a jejich návštěvy sousedící s jídelnou a rekonstrukcí druhého nadzemního podlaží, kde vzniknou nové byty.
 

Zmíněná výzva programu Ministerstva práce a sociálních věcí je kontinuální, nebyl tedy stanoven termín jejího uzavření. „Pro nás to má tu výhodu, že bychom mohli v následujících dvou letech žádat o dotaci na navazující etapy přestavby. Finance bychom chtěli využít v roce 2016 na rekonstrukci společných prostor bytového objektu a vybudování nouzového zdroje pro evakuační výtah. V roce 2017 pak na rekonstrukci administrativní a lůžkové části objektu. Celkem by se jednalo o akce za dalších asi 86 milionů korun,“ vysvětlil Miloslav Čermák. Kompletní modernizace domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu by mohla být hotova do konce roku 2019.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·