Kraj chce získat dotaci na opravu střechy Základní školy Ostrov

03.12.2017 15:35

 

Vichřice, která se v nedávné době prohnala napříč Českou republikou, poničila střechu na Základní škole Ostrov. Rada Karlovarského kraje odsouhlasila projekt na její opravu, na nějž chce získat dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017“.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171203153708_001_ls.png

„Zprvu se zdálo, že se vymění, přesněji doplní pouze část poničené střechy, ale poté se zjistilo, že dožilá střecha je vichřicí natolik poškozená, že potřebuje kompletní rekonstrukci. Připraven máme projekt za 5,5 milionu korun. Pokud budeme se žádostí úspěšní, dotace by mohla dosáhnout až do výše 40 procent celkových způsobilých výdajů. Projekt je ovšem nutné ze 100 procent předfinancovat,“ uvedl radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.

Realizace projektu bude probíhat v období od března do června příštího roku, a to v závislosti na klimatických podmínkách. Škola, v jejímž čele stojí Pavlína Zapletalová, v současné době poskytuje základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Navštěvují jí děti s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tělesným postiženým či například s poruchami učení, chování a s autismem.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·