Kraj chce ohlídat, aby lidé dostali skutečnou lázeňskou péči

07.08.2015 18:37

 Karlovarský kraj se více zaměří na kontrolu hotelů, u kterých má podezření, že klamou hosty. Některé se totiž zavádějícím způsobem prezentují jako lázeňská zařízení, ačkoliv nabízejí jen ubytování s rehabilitací nebo s wellness službami.Cílem prověrek je spokojený zákazník, který se bude z pobytu v lázních vracet s pocitem, že dostal zdravotní služby, ježočekával, a že došlo ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Vymizet by měla i nekalá konkurence ze strany „běžných“ hotelů vůči těm lázeňským.

„Zákony nám umožňují tvrdě penalizovat zařízení, která poskytují zdravotní služby bez potřebných souhlasů a povolení. Nechceme, aby docházelo ke klamání hostů a ztrátě prestiže lázeňského regionu. Zároveň se tímto krokem odvděčíme poctivým poskytovatelům, kteří nabízejí kvalitní zdravotní služby, k nimž mají oprávnění,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik. Sankce mohou dosáhnout až statisíců korun.

Návštěvníci lázní se mohou telefonicky poradit na odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje. Na čísle 354 222 450 se dozvědí, jestli hotel, který plánují navštívit, je opravdu lázeňským zařízením či pouze hotelem s rehabilitací nebo dokonce jen s wellness službami. „Samozřejmě víme, že naše legislativa nezakazuje pojmenovat zařízení jako lázeňský dům či lázeňský hotel, i když nesplňuje všechny nároky kladené na lázeňská zařízení. Kromě kontrol proto plánujeme označit hotely poskytující lázeňskou léčebnou péči na portálu cestovního ruchu Živý kraj ikonou, podle které lidé poznají, že jde o lázeňské zařízení v pravém slova smyslu,“ dodal Jakub Pánik. Budoucí návštěvníci lázní se mohou orientovat například i podle certifikace sdružení MEDISPA, kterou má řada lázeňských hotelů jako záruku kvality léčebné péče.

Lázně jsou poskytovatelem zdravotních služeb. Jde tedy o zdravotnická zařízení, která musejí splňovat požadavky zákona o zdravotních službách a některé vyhlášky.Předpisypřesně určují složení personálu.  Tedy počet konkrétních lékařů specialistů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, všeobecných sester, nutričních terapeutů, kteří skládají jídelníček podle pokynů lékařů, ale i sanitářů, ošetřovatelů a masérů. Přičemž maséři musí vždy pracovat pod přímým vedením fyzioterapeuta nebo rehabilitačního lékaře.

Pokud je péče poskytována i dětem, musí být dostupný dětský lékař. Lázeňská zařízení mají povinnost zajistit zdravotnickou péči nepřetržitě. Nemůže se tedy stát, jak bývá zvykem u hotelů s rehabilitací, že zdravotnický personál je dostupný jen několik hodin týdně. Každé lázeňské zařízení musí provozovat ambulantní i lůžkovou péči. Když nedisponuje vlastním lůžkovým fondem, musí jej zabezpečit aspoň smluvně. Oproti tomu rehabilitační péče může být poskytována i ambulantně.

Lázeňská zařízení musí mít vybavení pro imobilní pacienty a přístrojové vybavení pro různé typy onemocnění. A co je podstatné, hotely s rehabilitací (na rozdíl od lázní) si mohou při procedurách vystačit bez přírodních léčivých zdrojů. Žádné lázeňské zařízení se neobejde bez souhlasu Českého inspektorátu lázní a zřídel, který používání přírodních léčivých zdrojů potvrzuje.

„Výběr hotelu či ubytovacího zařízení je sice individuální záležitost, kraj chce však garantovat, že člověk, který si vybere zařízení prezentující se poskytováním lázeňské péče, ji skutečně bude mít v plné kvalitě a s potřebným vybavením,“ uzavřel Jakub Pánik.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·