Kraj bude rozdělovat další kotlíkové dotace

26.04.2017 11:11

 

Karlovarský kraj začne znovu nabízet majitelům rodinných domků dotace na výměnu starších neekologických kotlů. V pořadí už 2. výzvu v rámci první vlny kotlíkových dotací kraj vyhlásí 28. dubna. Na tiskové konferenci k jednání Rady kraje to uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

 

„Náš kraj se řadí k regionům s lepším životním prostředím, přesto ale některé jeho oblasti zatěžují emise z lokálních zdrojů vytápění. Proto jsme rádi, že se nám podařilo získat další finance od Ministerstva životního prostředí ČR a v první vlně můžeme rozdělit další prostředky až do výše 8, 3 milionu korun. Částka by měla stačit na výměnu přibližně 65 kotlů. Věřím, že naši občané příležitost využijí a my se budeme snažit jim předat veškeré informace, které potřebují k úspěšnému podání žádosti,“ uvedla hejtmanka.

 

Příjem žádostí kraj zahájí 5. června od 7:00 hodin ráno v budově A krajského úřadu. „Podávání žádostí bude zachováno tak, jak to bylo v případě první výzvy, tedy je nutné, aby lidé přišli žádost podat fyzicky. Každý zájemce může přinést maximálně dvě žádosti. První den k tomu vyčleníme prostory v přízemí úřadu, aby čekání bylo co nejméně zatěžující. Další dny bude možno podat žádost na podatelně. Formulář žádosti včetně všech dokumentů zveřejníme spolu s výzvou na internetových stránkách Karlovarského kraje,“ uvedl náměstek hejtmanky Dalibor Blažek.

 

Kraj také uspořádá tři informační semináře, na které zve všechny zájemce o získání kotlíkových dotací. „Semináře se budou konat 3. května na Krajském úřadě Karlovarského kraje v Karlových Varech Dvorech od 16 hodin, dále 10. května na Městském úřadě v Sokolově od 15:30 hodin a 17. května na Městském úřadě v Chebu, také od 15:30,“ dodala Jana Vildumetzová. Úředníci z oddělení grantových schémat krajského úřadu budou připraveni zodpovědět všechny dotazy přítomných, k dispozici budou ale i mimo tyto semináře, aby žadatelům se vším poradili a usnadnili jim tím přípravu žádostí.

 

Žadatel o kotlíkovou dotaci v 2. výzvě první vlny musí být vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu nebo vlastníkem či spoluvlastníkem bytové jednotky v rodinném domě na území Karlovarského kraje. Tento dům či byt musí být vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním. Staré kotle bude možné vyměnit za moderní nízkoemisní kotle výhradně na biomasu a za tepelná čerpadla. Podmínkou úspěšné žádosti je, že nový zdroj tepla musí splňovat tzv. ekodesign, což   je soubor požadavků, které  pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů vytápění definovala v nařízeních Evropská komise a norma ČSN. Vodítkem pro žadatele při výběru nového kotle může být doporučený seznam podporovaných výrobků, který je k dispozici na stránkách Státního fondu Životního prostředí.     

 

Kontakty na pracovníky krajského úřadu, kteří mají na starosti kotlíkové dotace:

 

Kamila Caháková, tel: 354 222 424, email: kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz

Lucie Krajňáková, tel: 354 222 487, email: lucie.krajnakova@kr-karlovarsky.cz

Jitka Lapešová, tel: 354 222 414, e-mail: jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz

Michal Mottl, tel: 354 222 263, e-mail: michal.mottl@kr-karlovarsky.cz

Petra Našová, tel.: 354 222 268, e-mail: petra.nasova@kr-karlovarsky.cz

Jaroslava Slavíková, tel: 354 222 132, e-mail: jaroslava.slavikova@kr-karlovarsky.cz

 

Užitečné odkazy:
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/kotliky

https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·