Kraj bezúročně půjčí organizacím v sociálních službách

25.11.2015 13:37

 

 

 Neziskové organizace v regionu mají jistotu, že na rozdíl od minulých let už se na začátku příštího roku neocitnou v nouzi bez finančních prostředků nutných na udržení provozu sociálních služeb, které svým klientům poskytují. Karlovarský kraj jim bezúročně půjčí celkem 14,8 milionu korun, aby překlenuly krizové období prvního čtvrtletí, než jim dotace na celoroční činnost pošle s obvyklým zpožděním ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím kraje. Poskytnutí zápůjček už schválila Rada Karlovarského kraje a totéž doporučila krajskému zastupitelstvu.

„Karlovarský kraj je jediným regionem v České republice, který se rozhodl přechodnou finanční výpomoc ze speciálního Fondu na udržení sociálních služeb vyplatit. V předstihu o ni ve stanoveném termínu ve druhé polovině října požádalo 10 neziskových organizací, například Člověk v tísni, Kotec, Světlo Kadaň, Pomoc v nouzi nebo Khamoro. Provozují celkem 31 sociálních služeb. Jde o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy, noclehárny, domy na půli cesty, kontaktní a intervenční centra, terénní programy, odborné sociální poradenství,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Miloslav Čermák.

Zápůjčky Karlovarský kraj nabídl na vybrané druhy sociálních služeb, které nelze (nebo lze jen omezeně) financovat z více zdrojů a jejich zřizovatelem nejsou města, obce ani kraj. Oprávněnými žadateli mohou být jen církevní právnické osoby, spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Obdržet mohou pouze jednu čtvrtinu celkových ročních nákladů. Další podmínkou je, že služba musí být zařazena do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro příslušný rok.

„Kraj předpokládá, že se mu tyto finanční prostředky vrátí do poloviny května, kdy bude zapůjčená částka odečtena z první splátky dotace na rok 2016, kterou organizace obdrží prostřednictvím kraje od ministerstva práce a sociálních věcí. Poskytovatelé sociálních služeb zásluhou této podpory ze strany kraje nebudou muset nedostatek finančních prostředků v prvním čtvrtletí řešit například úvěrem od bank a zatížit tak své hospodaření splácením případných úroků z bankovních úvěrů, které nelze hradit z dotace,“ uzavřel náměstek Čermák.

Zdroj: TZ  Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·