Krádeže kovů

04.07.2012 17:14

S žádostí o pomoc se na MP obrátil v úterý dopoledne zaměstnanec bezpečnostní agentury. Oznamovatel hlídce, která se dostavila do areálu bývalých kasáren v ulici Ke Karlovu, sdělil,  že se v areálu nachází vozidlo s károu a několik osob, které zde prý kradou kovy. Toto vozidlo již prý toho dne minimálně jednou vyjíždělo z areálu, a to s přívěsným vozíkem plně naloženým kovy. Hlídka se s oznamovatelem vydala do areálu a zde opravdu spatřila vozidlo Audi s přívěsným vozíkem. O kus dál se v hustém křoví snažil ukrýt mladý muž. Poté, co byl strážníky vyzván, aby opustil úkryt, poslechl, přistoupil hlídce a prokázal svou totožnost.  Dále uvedl, že v areálu bývalých kasáren sbírá drobné kovové předměty a odváží je do sběru. Auto je prý jeho a nikdo mu prý nepomáhá. Protože strážníci pojali podezření, že došlo ke spáchání trestného činu, oznámili případ Policii ČR a zadrženého muže vyzvali, aby na místě do příjezdu PČR setrval. S tím však muž nesouhlasil a rychlým krokem se vydal ke svému vozidlu. Svůj úmysl nezměnil ani poté, co byl hlídkou upozorněn, že proti němu budou použity donucovací prostředky. Když mu byla nasazena odváděcí páka, kladl stále aktivní odpor a musela mu proto být nasazena ještě i pouta. Ta mu strážníci sejmuli, když jej předávali Policii ČR.

 

Na další krádež kovů byla MP upozorněna dnes ráno. Tentokrát strážníci vyjížděli k bývalé centrální vývařovně v Korandově ulici. U zásobovací rampy přistihli muže, který měl ruce prostrčené mříží a manipuloval s měděným oplechováním. Jednalo se o 46 letého Plzeňana, který byl již v minulosti odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Zkušený pachatel se strážníkům nebránil, se slovy: ,,Stejně mě pustí. Sice sem to chtěl ukrást, ale nestihl sem to“, s nimi počkal na příjezd Policie ČR.                  

                

          

Zpracovala: Mgr. Dana Krausová

Metodik prevence kriminality

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·