Kontrola ubytoven v majetku města

13.04.2012 08:32

Náměstek Petr Bursík spolu s úředníky majetku města a zástupci realitních kanceláří, které ubytovny spravují, vyrazil na kontrolu ubytoven v majetku Města Karlovy Vary. Cílem kontroly bylo zjištění stávajícího stavu, využití kapacit ubytoven a zmapování výše nákladů na rekonstrukce, jelikož se v současné době připravuje koncepce využití těchto ubytovacích zařízení.

 

První zastávkou byla ubytovna Drahomíra v Drahovicích. Ta prošla v obydlené části rekonstrukcí. V současné době je z větší části prázdná. Ubytovna potřebuje nákladnou rekonstrukci, a to především střechy a fasády. V rozlehlých sklepních prostorách by mohla nabídnout zázemí různým organizacím, např. těm, které poskytují pomoc v sociální oblasti.

 

Cesta poté pokračovala do ubytovny v Úvalské ulici. I tato budova si žádá rekonstrukci v řádu milionů korun. Další kontrolovanou budovou byla ubytovna ve Východní ulici, která vznikla ze zázemí bývalých jeslí. Nyní poskytuje ubytování hráčům Karlovarského symfonického orchestru. I zde budou nutné opravy.

 

V Bohaticích se náměstek vydal na prohlídku ubytovny v ulici Teplárenská. V té v současné době bydlí nájemníci, všechny bytové jednotky však obsazené nejsou. Také rekonstrukce této budovy vilového typu by si vyžádala milionové náklady. Jen kousek od ní se nachází ubytovna v ulici Františka Halase. Ta je nyní zcela prázdná.

 

Posledním navštíveným objektem byla ubytovna ve Studentské ulici v Doubí. Ta je nyní zcela prázdná, avšak v areálu za ní vznikla černá skládka, která je i po úklidu vždy znovu obnovena a je sem neustále navážen různý odpad.

 

Připravovaná koncepce ubytoven je velmi potřebným prostředkem pro další nakládání s nimi. „Stávající stav těchto objektů není z hlediska stavebně-konstrukčního vyhovující. Investice a opravy do nich jsou v řádu několika desítek milionů korun. Musíme si nyní ujasnit, zda budeme investovat do všech objektů, či nějaké pronajmeme, popř. prodáme, o což jsme se již v minulosti snažili. Také si musíme stanovit, k jakému účelu chceme, aby ubytovny soužily. Právě to všechno nám poskytne připravovaná koncepce ubytoven. Je třeba začít tuto problematiku co nejdříve a intenzivně řešit,“ vysvětluje náměstek Petr Bursík.

 


Pro doplnění: Níže v tabulce je přehled činností v rámci spravování ubytoven v majetku města za roky 2009, 2010 a 2011:

 

Ubytovny - počet úkonů

2009

2010

2011

Žádosti o přidělení ubytovny

98

78

86

Přidělení ubytovací jednotky

29

23

28

Výpověď ubytovací smlouvy

10

8

12

Celkem

137

109

126

 

 

 

Bc. Michaela Kousalová

Tisková mluvčí

Odbor kancelář primátora


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·