Kontrola prázdných objektů na území města

30.03.2012 16:29

Náměstek primátora Petr Bursík dnes dopoledne v doprovodu velitele městské policie Marcela Vlasáka a dvou strážníků vyrazil na prohlídku prázdných objektů ve městě. Zaměřil se především na ty nejvíce problémové a známé jako útočiště bezdomovců.

 

První zastávkou byl objekt bývalého autoservisu v Tuhnicích, který přímo sousedí s areálem Základní školy Poštovní. Prázdné budovy se staly vyhledávaným útočištěm bezdomovců a „sběratelů“ železa a dalších věcí, které se dají zpeněžit. V celém areálu je obrovský nepořádek, jsou zde kabely, sklo, rozbité zářivky, rozebrané součástky apod. Největším problémem ovšem je, že jedna z největších budov sousedí se Základní školou Poštovní. Hrozí zde tak možné ohrožení dětí, které školu navštěvují. Z tohoto důvodu bude během několika příštích dní zazděno několik oken směřujících ke škole a natažený nový plot. Jelikož budovy nepatří městu, chce se náměstek Bursík spojit s majitelem objektů a domluvit se na dalším postupu jejich zabezpečení a dalšího nakládání s nimi. Prioritou bude také odpojení a kontrola elektroinstalace a plynu.

 

Dalším místem prohlídky byly objekty bývalých Vodáren, které se nachází také v Tuhnicích. Zde několik objektů patří městu a další jsou v majetku společnosti Vodárny a kanalizace. Také tyto objekty jsou hojně vyhledávané bezdomovci. V prostorách budov je velký nepořádek, opět se všude povalují odpadky, oblečení, kabely atd. a v některých místnostech jsou také stopy po požárech. Areál bývalých Vodáren je velmi rozlehlý a sahá až k hranicím volnočasového areálu meandru Ohře. Zde se v přímé blízkosti parkoviště nachází jedna větší prázdná budova, kterou je nutné opět vzhledem k bezpečnosti dětí a návštěvníků areálu zajistit či zcela odstranit. Také v tomto případě se vedení města spojí s vedením Vodáren, aby se situace v areálu začala řešit. V budovách, které jsou v majetku města, bude probíhat velký úklid v následujících měsících. Město na tuto činnost využije pracovníků veřejné služby.

 

Posledním kontrolovaným objektem byl Pivovar v Rybářích, který je v soukromém vlastnictví. Oproti výše zmíněným objektům je tento nejvíce zachovalý. Podle městských strážníků je také útočištěm bezdomovců, avšak již zde není takový nepořádek a budovy jsou v celkem dobrém stavu. Postupně však chátrají a jediné, co připomíná slávu Pivovaru je nápis na hlavní budově „Založeno 1879“. V zájmu města jsou především sousední pozemky směrem k ulici Šmeralova.

 

Náměstek Petr Bursík ke kontrole dodává: „Chceme se především vyvarovat toho, aby došlo k nějaké újmě, ať už fyzické či majetkové. Situace vedle Základní školy Poštovní opravdu není dobrá a je nutné, abychom ihned zjednali nápravu. Stejně tak kolem Meandru.“ Velitel městské policie při prohlídce dodal: „Všechny objekty navštěvují strážníci téměř denně. Velmi nebezpečné jsou pak obzvlášť noční výjezdy a zásahy.“ V příštích týdnech se chce nový náměstek vydat také na kontrolu městských ubytoven.

 

Bc. Michaela Kousalová

Tisková mluvčí

Odbor kancelář primátora

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/NmstekavelitelMPvbv.autoservisu.jpg

Náměstek a velitel MP v býv. autoservisu

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/Budovavblzkostimeandru.jpg

Budova v blízkosti meandru

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/Bvalautoservis.jpg

Bývalý autoservis

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/Przdnarelpivovaru.jpg

Prázdný areál pivovaru


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·